Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

 

Psychiatria Hungarica
 
Alapította / Founded by: Buda Béla
Felelős szerkesztő / Editor in Chief: Tényi Tamás
Szerkesztőbizottság elnöke: Fekete Sándor

Kiadja:
Magyar Pszichiátriai Társaság
Cím: 1021, Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
Levelezési cím: H-1281 Budapest 27., Pf. 41.
Telefon/fax: +36 (1) 2750000
E-mail: titkarsag@mptpszichiatria.hu
A lap terjesztésével kapcsolatos problémákkal az MPT Titkársága kereshető a fenti elérhetőségeken.

SZERZŐI ÚTMUTATÓ >>

Felelős Kiadó:
Molnár Károly
Levelezési cím: Tényi Tamás
Pécsi Tudományegyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
E-mail: ph@kk.pte.huKeresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
Evészavarok prevalenciája fiatal nők hazaireprezentatív mintájában
Szerző(k): Szumska Irena, Túry Ferenc, Hajnal Ágnes, Csoboth Csilla, Purebl György, Réthelyi János
Célkitűzés. A vizsgálat célja az anorexia nervosa, a bulimia nervosa és az evészavarok szubklinikai típusai prevalenciájának elemzése volt 15-24 éves nők hazai populációjában. Módszer. Kérdőíves szűrés keresztmetszeti reprezentatív vizsgálat részeként történt 3615 fiatal nő körében. Eredmények. Az anorexia nervosa pontprevalenciája 0,03%, a bulimia nervosáé 0,41%, a szubklinikai anorexia nervosáé 1,09%, a szubklinikai bulimia nervosáé 1,48% volt. A vizsgált minta 8,7%-a kórosan alultáplált volt, 24,9%-uk rendszertelen mensesről, míg 2,5%-uk amenorrhoeáról számolt be. Megbeszélés. Ez a vizsgálat az első epidemiológiai felmérés volt reprezentatív mintán Magyarországon. Az adatok megerősítik, hogy fiatal nők populációjában az evészavarok lényeges problémát jelentenek. Az eredményeket transzkulturális szempontból is elemezzük, összehasonlítva egyéb kelet-európai és nyugati adatokkal.

A Beck depresszió kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán
Szerző(k): Rózsa Sándor, Szádóczky Erika, Füredi János
Tanulmányunkban a Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának főbb jellemzőit ismertetjük. Kutatásunk empirikus hátterét 1815, budapesti családorvosokhoz forduló páciens (1164 nő és 651 férfi) vizsgálati adatai alkotják. A depresszív tüneteket feltáró önjellemző Beck Depresszió Kérdőív mellett a DIS (Diagnostic Interview Schedule) strukturált diagnosztikai interjú is felvételre került.

A 9 tételből álló depresszióskála belső konzisztencia-mutatója magas, a tételeken végzett faktorelemzés pedig a skála egydimenziós voltát támasztotta alá. A mérőeszköz diagnosztikai megbízhatóságát a DIS alapján kapott DSM-III-R diagnózishoz mérten vizsgáltuk. A skála szenzitivitás és specificitás mutatói a 16 pontos leválasztási kritériumnál egyaránt meghaladják a 90%-ot. Ennél a leválasztási kritériumnál azonban a rövidített skála sok olyan személyt osztályoz depressziósnak, akik a DIS alapján nem tekinthetők annak.

A DIS-sel mért pontprevalencia a vizsgálatba bevont mintánknál 5,1%, míg az önjellemző skála alapján ez az érték több mint kétszeres: 12,9%. A két prevalencia becslés a 19 pontos leválasztási kritériumnál esett egymáshoz közel (5,1% vs 5,8%).

A rövidített skálát alkotó tételek részletes vizsgálata során több olyan tételt is találtunk, melyek a nemek szerinti összehasonlításoknál fontos minőségi eltéréseket mutatnak (például közömbösség, az érdeklődés elvesztése, önvádlás). A depressziós és nem depressziós csoportok összevetésekor a legjobban diszkrimináló tünetnek a teljesítményzavar, a reménytelenség, az önvádlás és az alvászavar mutatkozott.

Kapott eredményeink a rövidített skála érvényességét és megbízhatóságát támasztják alá, továbbá a depressziót alkotó tünetek minőségi jellemzőinek figyelembe vételét hangsúlyozzák.

Bölcseleti reflexió a pszichiátriában
Szerző(k): Tringer László
Az előadásban a szerző vizsgálat tárgyává teszi a pszichiátriai nozológia (nevezéktan) átalakulását. Megállapítja, hogy a nyelvhasználat átalakulását divatos, de felszínes magyarázatokkal indokolják. Elemzi az átalakulás valós, mélyebb okait. Rámutat arra, hogy a nyelvhasználat módosulása a pszichiátriai gyakorlat gyökeres megváltozásával jár együtt.

Vizsgálat tárgyává teszi az új pszichiátriai beszédmód és gyakorlat hátterében meghúzódó emberkép egyes sajátosságait. Kiemeli, hogy e késői racionalista emberképben a morális dimenzió háttérbe szorul. Szükségesnek tartja a kornak megfelelő emberkép kimunkálását, amely az új pszichiátriai tendenciáknak, így a közösségi pszichiátriai mozgalomnak is elméleti bázisa lehet. Ennek érdekében a század jelentősebb filozófiai iskoláival való ismerkedést javasolja a pszichiáterek számára.

Terhességi téveszme megjelenéséről férfi betegekben
Szerző(k): Tényi Tamás, Herold Róbert, Trixler Mátyás
A szerzők a férfiak esetében jelentkező terhességi téveszme jelenségével foglalkoznak esettanulmányukban. Ismertetett betegük poszttraumás epilepszia miatt áll gondozás alatt, aki betegsége egyik interiktális szakaszában pszichotikus tünetektől, így többek között terhességi téveszméktől szenvedett.

A kényszeres szexuális viselkedés nem parafíliás formájaként jelentkező szexuális addikció diagnosztikai és pszichodinamikai vonatkozásai
Szerző(k): Gerevich József, Treuer Tamás, Danics Zoltán, Herr Judit
A szexuális vagy szeretet-addikció diagnózisa az elmúlt évtizedekben egyre inkább az addiktológiai spektrum része lett. Bár sem a BNO-10-ben, sem a DSM-IV-ben nem szerepel ezzel az elnevezéssel, a mai tudományos álláspont szerint olyan kompulzív szexuális viselkedészavarnak tekinthető, amely nem mutatja a parafíliák ismérveit. Az általunk észlelt 61 éves férfi esetében a házasságon kívül kialakított szexuális kapcsolat problémái állnak a kórkép homlokterében, súlyos konfliktushelyzettel, valamint elhúzódó egyéni és családi krízissel. Ez a szexuális addikció az apával való azonosulásként és a maszkulin identitás eszközeként is értelmezhető. A szexuális viselkedés kimeríti az addikció kritériumait. A beteg longitudinális követése dönti el a diagnózis stabilitását. Az eset kapcsán a szerzők kísérletet tesznek a párkapcsolatokat destabilizáló háromszögkapcsolatok kialakulásának pszichodinamikai elemzésére.

Post-stroke depresszió - Irodalmi áttekintés
Szerző(k): Kellermann Mónika, Gesztelyi Rudolf, Kovács Andrea, Bereczki Dániel
A cerebrovascularis megbetegedéseket gyakran követik pszichiátriai kórképek, melyek közül a post-stroke depresszió az utóbbi évek egyik fontos kutatási területévé vált. Számos közlemény vizsgálja a stroke-ot követő hangulatzavar prevalenciáját, patogenezisét, prediszponáló tényezőit, illetve terápiás lehetőségeit. A post-stroke depresszió gyakorisága a stroke-ot követő első év során 25-30%-ra tehető. E magas prevalencia ellenére az agyi keringészavart követő depresszió csak ritkán kerül felismerésre és kezelésre, ami a betegek rehabilitációját, életminőségét hátrányosan befolyásolja.

Néhány gondolat a Pszichiátriai Gondozók rekreációshétvégéjéről
Szerző(k): Huszár Ilona

A gondnokság alá helyezésre vonatkozó törvényiszabályozás módosítása
2001. évi XV. törvény

Új módszertani levél az 1997. évi CVIV. számútörvényhez az egészségügyről, illetve annak módosításához
Szerző(k): Huszár Ilona

Eszme-csere
Szerző(k): Perczel Forintos Dóra

Magyar Pszichiátriai Társaság ETIKAI KÓDEXE
Szerző(k): Dr. Szűcs Attila, Dr. Harmatta János, Dr. Szabó Péter
Elfogadtatott a Magyar Pszichiátriai Társaság budapesti vezetőségi ülésén, 2001. március 29-én.

Lelki (nép)egészség-ügy?
Szerző(k): Sümegi András, Boldizsár Ferenc

DROGOK
Szerző(k): Gerevich József, Csorba József
Könyvajánló:
Pelle Andrea, Dénes Balázs (szerk.):
Kenderkönyv.
TASZ Drogpolitikai Füzetek 2. szám, Társaság a Szabadságjogokért, Budapest, 2001, 132 oldal, ISBN 963 00 6367 0

Nancy J. Chodorow:
A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet (Feminism and Psychoanalytic Theory).
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000, 312 oldal, ISBN 963-9158-64-X

Legfrissebb kongresszusok

  További rendezvények
  Kérem várjon...
  Kongresszusok listája
  • H
  • K
  • Sze
  • Cs
  • P
  • Szo
  • V
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Hasznos linkek
  Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
  Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]