Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

 

HÍRKATEGÓRIÁK


MPT társasági hírek>>

A MPT legfrissebb hírei


Hírkategória: Általános
 • Könyvismertetők
  [2020.11.05.] - www.orioldbooks.com - Hírkategória: Általános

  Jeffrey E. Young – Janet S. Klosko: Fedezd fel újra az életed!

  A Fedezd fel újra az életed! tizenegy krónikus, önsorsrontó személyiségmintára tér ki, amelyeket a könyv életcsapdákként tárgyal. Igen összetett anyaggal foglalkozik ez a munka, és mégis egyszerű és érthető minden sora.
  Az olvasó könnyen meg tudja ragadni az életcsapda lényegét, és hamar ráismer sajátjaira. A tényleges klinikai tapasztalatból vett esettanulmányok egyik értéke abban rejlik, hogy segítik az olvasókat valóban magukra vonatkoztatni az életcsapdákról kifejtett gondolatokat. Ráadásul a szerzők által bemutatott technikák változást indukáló erővel bírnak. Megközelítési módjuk integratív: felöleli a kognitív, a viselkedési es az analitikus pszichológiát egyaránt, és az empirikus tapasztalattal támogatott terápiára épít, miközben megtartja a kognitív terápia gyakorlatias, problémamegoldó fókuszát. A Fedezd fel újra az életed! praktikus technikákat kínál, hogy felülkerekedjünk legfájdalmasabb, egész életünket kisérő es kisértő gondjainkon. A szerzőkből áradó lenyűgöző érzékenység, az együttérzés es klinikai tapasztalatukból eredő mély meglátásaik hatják át a könyv egészét.

  https://orioldbooks.com/termek/fedezd-fel-ujra-az-eleted/

   


  Hámor Eszter: A korai kapcsolat zavarai (2. kiadás)

  Részlet a bevezetőből:
  “A második bővített kiadás megjelenését részben a kereslet, másrészt szakmai szempontok indokolták. A csecsemő- és kora gyermekkori kapcsolati zavarok természetének kutatásai és diagnosztikai eredményei az elmúlt években nagy léptékben ugrottak meg. A korai szabályozás zavarainak kutatásai és terápiás tapasztalatai a zavarok felismerését és kezelésének szempontjait leíró rendszereknek a fejlődéséhez, modernizációjához vezettek. Könyvem első, 2016-os kiadásában a 10. fejezet szólt a csecsemőkori regulációs zavarok kapcsolati szemléletű diagnosztikájáról és baba-mama terápiás kezelési lehetőségeiről. Ebben a fejezetben az akkor még érvényben levő ún. DC: 0-3R (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood) alapján mutattam be a csecsemő- és kisgyermekkori regulációs zavarokat, valamint az általunk kidolgozott Komplex kapcsolatdiagnosztikai protokollt, aminek alapjai szintén e diagnosztikai rendszeren nyugodtak. 2016-ban – épp könyvem megjelenése után – azonban kijött a csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség és fejlődés zavarainak legfrissebb, módosított és kibővített osztályozása, a DC: 0-5TM, ami számos új ismerettel bővítette tudásunkat a korai szabályozás problémáiról és a korábbi DC: 0-3R-hez képest gyökeresen más megvilágításba helyezett bizonyos kora gyermekkori szabályozási zavarokat, azok elhelyezését a többi zavar között, valamint természetük leírását.
  Jelen könyv bővített, második kiadásában ezért egy teljes, új fejezetet szentelek a csecsemő- és kisgyermekkori lelki egészség és fejlődés zavarait leíró diagnosztikai rendszerek bemutatásának, és szakmai fejlődésük történetének (10. fejezet. A csecsemő- és kisgyermekkori regulációs problémák: az alvás, a táplálkozás és a sírás zavarai a diagnosztikai klasszifikációs rendszerekben). A regulációs zavarok kapcsolati szemléletének bemutatását, valamint az általunk kidolgozott Komplex Kapcsolatdiagnosztikai Protokoll leírását külön fejezetben helyeztem el. Az utóbbi négy évben végzett kapcsolatdiagnosztikai gyakorlatunk, valamint a szakemberképzéseinkben szerzett oktatási tapasztalataink szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a kapcsolatdiagnosztikai protokollunkat frissítsük. Emellett a 11. fejezetet (A csecsemő- és kisgyermekkori regulációs problémák kapcsolati diagnosztikája és a baba-mama terápiák) kiegészítettem egy további, baba-mama terápiás esetleírással. A könyv többi, elsősorban a korábbi felnőtt, illetve gyermek-terápiás gyakorlatomat és gondolkodásomat bemutató fejezetét változatlanul hagytam.”

  https://orioldbooks.com/termek/a-korai-kapcsolat-zavarai-2-kiadas/

   

  Glen O. Gabbard: A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve (3. kiadás) 

  A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve hálás hallgatóságra talált a pszichiáter rezidensek és más mentális egészséggel foglalkozó szakemberek, mint pszichológusok, szociális munkások, tanácsadók és nővérek személyében azáltal, hogy világos instrukciókkal lát el arról, hogyan kezdjünk hozzá a pszichodinamikus pszichoterápiához. Ez az új kiadás folytatja a pszichodinamikus megközelítés alapfogalmainak bemutatását, és arra ösztönzi a pályakezdőket, hogy kifinomultan gondolkozzanak a pácienseik komplexitásáról. Minden fejezet át lett dolgozva, hogy a területek fejlődését, illetve a dinamikus terápia gyakorlatában hasznos új adatokat kiemeljük. A terápiás témák életközelibbek a kísérő videóknak köszönhetően, amelyekkel ez a kiadás bővült. A kötet ellátja a tanulókat és rezidenseket a szöveget kiegészítő vizuális segédanyaggal a tapasztalt klinikusi munkát bemutató esettanulmányokon keresztül. Továbbá a képzések vezetői is hasznosnak fogják találni ezt a kiadást az oktatási programjaik szakmaiságának értékelésében.
  Praktikus, gyakorlatias és klinikai részletekben gazdag. A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve világos útitervet nyújt az olvasó számára a jobb megértéshez, a tudás megszilárdításához és a pszichodinamikus szakismeret megszerzéséhez.

  https://orioldbooks.com/termek/a-hosszu-pszichodinamikus-pszichoterapia-tankonyve-3-kiadas/

   

  Szerkesztette: Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Kiss Tamás: Válságok megelőzése és kezelése

  Mi a válság? Miért elkerülhetetlen? Hogyan tudunk megbirkózni a különböző életkorban jelentkező válságos helyzetekkel?
  Mintegy két évvel ezelőtt, amikor terveztük könyvüket, nem tudhattuk, hogy a válság ennyire időszerű téma lesz, de korunk legnagyobb globális válságának kitörése most különösen aktuálissá teszi tanulmánykötetünket. Törekedtünk arra, hogy ne csak egy szűk szakmai körre vonatkozó, speciális tanulmánygyűjteményt készítsünk, hanem hasznos és fontos segédeszközt adjunk valamennyi, a pszichológiára érzékeny és fogékony olvasó kezébe. Szeretnénk, ha olvasóink bővíthetnék azt a tudást, amely segít megérteni és átvészelni, s ezek után megoldani nemcsak a hasonló globális válságokat, hanem a valamennyiünket érintő, személyes krízishelyzeteket is. A kiadványban számos kiváló magyar pszichiáter, pszichoterapeuta, egyetemi tanár írása szerepel.

  https://orioldbooks.com/termek/valsagok-megelozese-es-kezelese/

   

  Glen O. Gabbard, Holly Crisp-Han: A nárcizmus és sérelmei 
  Diagnosztikus dilemmák és kezelési stratégiák nárcisztikus betegeknél

  Sok tekintetben a nárcisztikus személyiségzavar ugyanakkora érdeklődést vonz, mint ami egykor a borderline személyiségzavart övezte. Mely közszereplők nárcisztikusok valójában? Diagnosztizálhatják őket a mentális szakemberek? Szükség van a nárcizmusra a sikerhez? A közösségi média és az okostelefonok olyan önmagukkal elfoglalt köldöknézegetők kultúráját hozták létre, akik képtelenek másokhoz kapcsolódni?

  E kérdésekre nincs kimerítő válaszunk. Könyvünk fókuszában egyértelműen a nárcisztikus problémákkal küzdő páciensek klinikai megjelenése, valamint az áll, hogy a mentális egészségügyi szakemberek hogyan tudják megközelíteni őket. Így csupán egyetlen fejezetet szentelünk a nárcizmus új kultúrájának. Ezenkívül könyvünk nem átfogó kezelési útmutató, sokkal inkább a nárcisztikus szerveződésű páciensekkel folytatott klinikai munka során felmerülő gyakori dilemmák vizsgálatával és azokkal a stratégiákkal foglalkozik, melyek segítségével megbirkózhatunk e dilemmákkal a kezelés során.

  Pszichiátriai praxisunkban rengeteg nárcisztikus problémákkal küzdő pácienssel találkoztunk az évek során. Pszichoanalitikusként kezeléssel kapcsolatos megközelítésünk, bármilyen formában is történjék, a kortárs pszichoanalitikus gondolkodáson alapszik, amely azzal indít, hogy mi az, ami az egyénben különös, egyedi, idioszinkratikus. E könyv olyan konkrét nárcisztikus szerveződésű páciensekkel folytatott többévnyi munkából érlelődött, akik egyik kategóriába sem illeszkedtek maradéktalanul. E munka ahhoz az egyre növekvő felismeréshez vezetett, hogy a nárcizmus valójában pleomorf, sokalakú, olyan sokfejű hidra, mely számos formában létezik.

  Munkánkra a nárcizmussal kapcsolatos kutatások eredményei is hatással voltak, melyeket igyekszünk egységesíteni klinikai tudásunkkal. Így megvizsgáljuk a kötődéselméletek, a nagy populációkon végzett kutatások és a pszichoterápiás vizsgálatok empirikus kutatási adatait. Az e témával kapcsolatos irodalom jelentős részében a klasszikus pszichoanalízis a választott kezelési módszer, azonban a páciensek nagy többsége számára e kezelési mód nem elérhető. Ezért, bár tárgyaljuk a pszichoanalízist mint kezelést, olyan pszichoterápiás stratégiákkal is foglalkozunk, melyek kevésbé intenzívek, mint az analízis, de szintén hasznosak. Végül körvonalazzuk a nárcisztikus páciensek kezelésének általános stratégiáit, köztük az áttétel és a viszontáttétel felhasználását, melyek valamennyi kezelési elrendezésben alkalmazhatók, legyen az farmakoterápiás, részleges kórházi vagy bennfekvő kezelés.

  https://orioldbooks.com/termek/a-narcizmus-es-serelmei/

   

  Thomas J. Sweeney: Adleri tanácsadás és pszichoterápia 
  Jóllét alapú megközelítés gyakorló szakemberek számára

  Ezt a könyvet joggal használják szinte tankönyvként az USA sok főiskoláján, képzésein és Adler-intézetében – ebben a formában már mintegy harminc éve. A szerző Thomas J. Sweeney Ph.D. vezető tanácsadó, az amerikai pszichológiai tanácsadók doyenje (sz. 1936), az Ohioi Egyetem prof. emeritusa, a 80-as évek óta csiszolgatja ezt a nagyszabású összefoglalót, mindig újabb fejezetekkel bővítve és aktualizálva. A könyv szélesebb körben is közérthető formában ötvözi Alfred Adler (1870-1937), az individuálpszichológia megalapítójának, valamint az IP amerikai pszichoterápiás tradíciójának felfogását az eklektikus tanácsadással (counseling), teljesen gyakorlati szellemben, így nemcsak a segítő foglalkozásúak, nevelők és pedagógusok részére hasznos, de szélesebb érdeklődésre tarthat számot a pszichológusok, pszichiáterek, pszichoterapeuták, sőt klinikusok körében is, bármely irányzat oldaláról érkezzenek. Egyaránt nyújt elméleösszefoglalót és szemléletes útmutatót a párokkal, családokkal, gyermekekkel folytatott tanácsadó gyakorlatból. Különösen aktuális ez a mai iskolahelyzetben, amikor a diákoknál terjed a diszruptív magatartászavar és a pedagógusok sokszor tehetetlenek az így fellépő problémákkal szemben. Tudomásunk szerint itt mutatjuk meg az országban elsőként a Dreikurs által kifejlesztett és a magatartásterápiával rokon aktív, direktív, intervenciós technikájú individuálpszichológiai magatartás korrekciós módszert, melyre a mai pszichoterapeutáknak és nevelőknek nagy szüksége van. A régebbi IP fogalmakat (kisebbértékűségi érzések, közösségérzés, kompenzációk, életcélok) szerencsésen párosítja az új terminológiával (szociális jóllét, well-being, készenlét a változásra, a multikulturalizmus új helyzetei) és terjeszti az egészséges, amerikai, tekintélyellenes-demokratikus felfogást a problémák kezelésében. A legtöbb olvasónak új az adleri Én-elmélet áttekintése – utóbbi lényegesen különbözik a pszichoanalízis etapjaitól (Freud tipológiája, pszichoanalitikus énelmélet, kötődéselmélet, szelfelmélet stb.), valamint sokaknak újszerű az individuálpszichológia felfogása a gyermek magatartás-zavarainak és téves céljainak kezeléséről. A tanítókat és tanulókat összefoglalások és tesztkérdések segítik a fejezetek megértésében és feldolgozásában. A kötetnek helye van minden pszichoszakember könyvtárában, aki gyerekekkel, serdülőkkel, bajba jutott párokkal, családokkal vagy idősekkel foglalkozik.

  Csorba János M.D. Ph.D. habil. ny.tszkv. docens
  A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE) alelnöke

  https://orioldbooks.com/termek/adleri-tanacsadas-es-pszichoterapia/

   

  Pszichológiai gyakorlatok 1.
  KOMMUNIKÁCIÓ, MOTIVÁCIÓ, PROBLÉMAMEGOLDÁS, MEGKÜZDÉS
  POLONYI TÜNDE, UJHELYINÉ NAGY ANIKÓ, BALAJTHY DÁVID

  A Pszichológiai Gyakorlatok I. kötete négy nagy témát ölel fel: kommunikáció, motiváció, problémamegoldás és megküzdés. Egy olyan sorozat első kötete, amely arra vállalkozik, hogy megismertesse az olvasóval azt, ahogyan az általános pszichológia jól ismert jelenségei megjelennek a minket körülvevő világban, valamint bemutatja, hogy milyen módszerek és eszközök révén tudjuk azokat megvizsgálni. A kötetek a gyakorlatban dolgozó szakemberek (például iskolapszichológusok) mellett azoknak az egyetemi hallgatóknak is szólnak, akik az elméleti tudásukat gyakorlati elemekkel szeretnék kiegészíteni. A sorozat fontos eszköze lehet azoknak a diákoknak, akik műhelymunkát, szakdolgozatot, illetve tudományos közleményeket írnak a fent említett témákból. Emellett számítunk a „laikus” olvasókra is, hiszen a kötetek, ismeretterjesztő jellegükből adódóan mindazok számára hasznosak lehetnek, akik érdeklődnek a pszichológia gyakorlati oldalai iránt.

  https://orioldbooks.com/termek/pszichologiai-gyakorlatok-1/

   

Üzenetek

Új hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be.
 

Vissza

HÍRKATEGÓRIÁK


MPT társasági hírek>>

Legfrissebb kongresszusok

  További rendezvények
  Kérem várjon...
  Kongresszusok listája
  • H
  • K
  • Sze
  • Cs
  • P
  • Szo
  • V
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

  Hasznos linkek
  Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
  Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]