Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

 

Psychiatria Hungarica
 
Alapította / Founded by: Buda Béla
Mb. Felelős szerkesztő / Editor in Chief: Réthelyi János
Szerkesztőbizottság elnöke:

Kiadja: Magyar Pszichiátriai Társaság
Cím: 1021, Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
Levelezési cím: H-1281 Budapest 27., Pf. 41.
Telefon/fax: +36 (1) 2750000 E-mail: titkarsag@mptpszichiatria.hu

A lap terjesztésével kapcsolatos problémákkal az MPT Titkársága kereshető a fenti elérhetőségeken. SZERZŐI ÚTMUTATÓ >>

Felelős Kiadó: Molnár Károly
Levelezési cím: MPT Titkárság 1281 Budapest Pf. 41.
E-mail: mpt1@t-online.huKeresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
A poszttraumás stressz-betegség kognitív modellje1 English
Szerző(k): Anke Ehlers, David M. Clark
A poszt-traumás stressz betegség (posttraumatic stress disorder, a továbbiakban PTSD) traumatikus események hatására gyakran fellépő válaszreakció. Sokan a traumát követő hónapokban felépülnek, azonban a betegek jelentős csoportjában a tünetek gyakran évekig is fennmaradnak. A következőkben a PTSD fennmaradásának kognitív modellje kerül leírásra. A szerzők arra következtetnek, hogy a PTSD akkor válik perzisztenssé, mikor a traumán átesett egyének oly módon dolgozzák fel a történteket, hogy az súlyos, jelen idejű fenyegetettség érzéséhez vezet. A fenyegetettség érzése annak következtében alakul ki, hogy 1) a trauma, vagy a trauma következményei végletesen negatív értékelést nyernek és 2) az önéletrajzra vonatkozó memória alacsony szintű elaborációs és összefüggésbe helyezési készséggel, hiperaktív asszociatív memóriával és erős perceptív készenlétre való hajlammal társul. A traumatikus emlék és a negatív értékelések megváltozását diszfunkcionális viselkedési és kognitív stratégiák sorozata gátolja. A modell konzisztens a PTSD klinikai jellegzetességeivel. Segítségével megmagyarázható számos tisztázatlannak tűnő jelenség, illetve három változtatandó, kulcsfontosságú tényező azonosításával a kezelés vázlatát is leírja. Újabb tanulmányok előzetesen alátámasztják a modell számos vonását.
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

A poszttraumás stressz-betegség. Tünetek, neurobiológiaés gyógyszeres terápiák English
Szerző(k): Martényi Ferenc
A poszttraumás stressz-betegség (PTSD) a populáció jelentős hányadát érinti: élettartamra vetített prevalenciája 10-15%. A PTSD alaptünetei mint az intruzív tünetek (flashback, rémálmok), elhárító tünetek (a traumára emlékeztető személyek, helyek kerülése), valamint a fokozott ébrenléti szinttel járó tünetek (alvászavar, ingerlékenység, koncentrációs nehézségek) komoly megrokkanást eredményeznek és a komorbid depresszió, egyéb szorongásos betegségek, drog- és alkoholfüggőség tovább fokozhatják a betegség okozta terhet. A PTSD egyes neurofiziológiai és neurobiológiai szempontokból jelentősen különbözik a major depressziótól (alvás, dexametazon és így tovább). Jelenleg a szerotonerg hatású szerek, elsősorban az SSRI-ok képviselik a legjelentősebb farmakoterápiás lehetőségeket. Kontrollált klinikai vizsgálatokban a fluoxetin és a szertralin bizonyult szignifikánsan hatékonyabbnak a placebonál, a PTSD globális súlyosságát valamint az intruzív, elhárító és izgalmi tüneteket illetően. A benzodiazepineknek sem a PTSD megelőzésében, sem a kezelésében nem mutatkozik semmiféle előnyük.
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

Mennyire megbízhatóak a traumával kapcsolatosemlékképek? English
Szerző(k): Kopp Mária
cikk a következő kérdésekre keres választ a magatartástudomány mai állása szerint, feldolgozva a szakirodalmi megállapításokat és tapasztalatokat: Melyek a traumatikus eseményeket követően a felidézett emlékek megbízhatóságának kritériumai? Hogyan befolyásolják társaslélektani tényezők az emlékek visszaidézhetőségét? Milyen hatást gyakorolhat az átélt élmények racionális valóságtartalmának felidézhetőségére az életkorral együtt járó szellemi teljesítőképesség hanyatlása? Hogyan befolyásolják az emlékezet megbízhatóságát a személyiség adottságai?
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

A holocaust hozzájárulása a tudattalantanulmányozásához English
Szerző(k): Virág Teréz
A tanulmány esetelemzésekkel demonstrálja, hogy a holocaust-túlélők terápiája milyen módon járult hozzá a pszichoanalitikus elmélet és terápiás gyakorlat gazdagításához.

Bevezetőül rövid történeti áttekintés vázolja azt, miként találták szemben magukat a terapeuták először az első generációs túlélők jellegzetes neurotikus, pszichotikus tüneteivel, majd fokozatosan a második és harmadik generációnál is megjelenő tünetképzéssel. A holocaust-túlélőknél jól követhető, hogy a neurotikus tünetet nem elsődlegesen a szexuális élet zavara, hanem az életet veszélyeztető valós társadalmi megrázkódtatások okozzák.

A tanulmány három esetismertetésen keresztül mutatja be a holocaust szindróma megjelenését.

Júlia (64) első generációs túlélő, pánikbetegsége miatt kerül terápiába. Jób (50) a második generációhoz tartozik, terápiájára pszichotikus epizódokat követően került sor. Noémi (20) a harmadik generáció képviselője, nála a holocaust szindróma obesitásban, mozgásdeprivációban és kövérsége miatti szégyenérzésben jelentkezett.

A terápia során a múlt fájdalmas emlékei összefüggésbe kerültek a tünetképzéssel.
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

A poszttraumás stressz szindróma keletkezése éskezelése English
Szerző(k): Hárdi Lilla
A szerző a stressz és a trauma fogalmának tisztázását követően a poszttraumás stressz-betegséget (PTSD) egy abnormis helyzetre adott normál reakcióként közelíti meg. Leírja az akut és a poszttraumás stressz-betegség tünettanát, illetve a trauma és a PTSD pszichobiológiájával foglalkozó elméleteket.

Hazánkban a megkínzott, traumatizált áldozatok szomato-pszicho-szociális rehabilitációjával speciálisan képzett munkacsoport foglalkozik. A cikk rövid áttekintést ad az általuk alkalmazott terápiás módszerekről, valamint a segítők segítéséről.
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

A nucleus accumbens információáramlást szabályozó szerepe
Szerző(k): Gerevich Zoltán
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

Könyvismertető
Szerző(k): Szabó Zoltán
Pszichotróp szerek és szív-érrendszeri mortalitás
Reilly, J. G., Aysis, S. A., Ferrier, I. N., Jones, S. J., Thomas, S. H. L.
QT c-interval abnormalities and psychotropic drug therapy in psychiatric patients.
The Lancet 2000; 355: 1048-52.
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

A pillanatban megrekedve - Kognitív terápiás intervenciók poszttraumás stresszzavarban English
Szerző(k): Perczel-Forintos Dóra
A tanulmány egy nőbeteg nyolc éve kialakult poszttraumatikus stressz betegségének és komorbid depressziójának tüneteit, valamint két szakaszból álló kognitív viselkedésterápiáját írja le. A pszichoterápiás intervenciók hatására jelentős javulás következett be. A terápia második szakaszára súlyos környezeti hatásokra bekövetkező visszaesés miatt került sor. Ekkor a páciens gyorsabban épült fel, mert képes volt az elsajátított megküzdési stratégiák felelevenítésére. Az esettanulmány alapján úgy tűnik, hogy a PTSD kognitív modelljén alapuló intervenciók jól felhasználhatók a terápiás munkában.
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

Beszámoló a Santiagó-i Nemzetközi PszichoanalitikusKongresszusról
Szerző(k): Keresztes Zoltán
Santiago de Chile, 1999. július 23-30.
 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

Könyvismertetők
Szerző(k): Gerevich József, Pallaghy Sándor, Csorba József, Kerekes Medárd Ferenc, Kiss Nándor, Rappant György, Pallaghy Sándor
ADDIKTOLÓGIA: Lynn Zimmer, John P. Morgan: Marijuana Myths, Marijuana Facts. A review of the scientific evidence
(Mítoszok és tények a marihuánáról. A tudományos bizonyítékok áttekintése)
The Lindesmith Center, New York, San Francisco, 1997, 241 oldal, ISBN 0-9641568-4-9

Nicholas Seivewright: Community Treatment of Drug Misuse. More than Methadone
(A rendellenes droghasználat közösségi kezelése a metadonon túl)
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 250 oldal, ISBN 0521665620

Stephanie Brown, Virginia Lewis: The alcoholic family in recovery. A developmental model
(Az alkoholista család gyógyulásának fejlődéstani modellje)
The Guilford Press, New York - London, 1999, 318 oldal, ISBN 1-57230-402-2

BIOLÓGIA: Daniel C. Dennett: Darwin veszélyes ideája (Darwin's dangerous idea)
Typotex Kiadó, Budapest, 1998, 607 oldal, ISBN 963 9132 15 2

ETIKA: Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember. Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata
(Man for Himself. An Inquiry into the Psychology of Ethics)
Napvilág Kiadó, Budapest, 1998, 215 oldal, ISBN 963908218-X

ÉTKEZÉSI ZAVAROK: Túry Ferenc, Szabó Pál: A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000, 393 oldal, ISBN 963 242 356 9

HOMOSZEXUALITÁS: Vernon A. Rosalio (ed): Science and homosexualities (Tudomány és homoszexualitás-változatok)
Routledge, New York, London, 1997, 308 oldal, ISBN 0-415-91502-3

KULTÚRA: Tóth László (szerk.): Róheim Géza
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999, 253 oldal, ISBN 963-9158-54-2

POSZTTRAUMÁS STRESSZ-BETEGSÉG: William Yule (szerk.): Post-Traumatic Stress Disorders - Concepts and Therapy
(Poszttraumás stressz betegségek - Elmélet és gyakorlat)
John Wiley and Sons Ltd., London, 1999, 326 oldal, ISBN 0-471-97080-8

PRENATÁLIS PSZICHOLÓGIA: Athanassios Kafkalides: The Knowledge of the Womb. Autopsychognosia with Psychedelic Drugs
(Az anyaméh tudása. Önismeret pszichedelikus drogokkal)
Olkos Publishing House, 1995, 216 oldal

PSZICHOANALÍZIS: Virág Teréz: Emlékezés egy szederfára
Animula, Budapest, 1996, 148 oldal, ISBN 963 408 039 1

SZKIZOFRÉNIA: Volker Faust: Schizophrenie. Erkennen und verstehen in Fragen und Antworten
(A szkizofrénia felismerése és megértése kérdésekben és válaszokban)
Arcis Verlag, München, 1996, 128 oldal ISBN: 3-89075-093-1

Mark F. Lenzenweger, Robert H. Dworkin (szerk.): Origins and development of schizophrenia. Advances in experimental psychopathology.
(A szkizofrénia okai és lefolyása. A kísérletes pszichopatológia legújabb eredményei)
American Psychological Association, Washington DC, 1998, 557 oldal ISBN: 1-55798-497-2

TRANZAKCIÓANALÍZIS: Járó Katalin (szerk.): Játszmák nélkül. Tranzakcióanalízis a gyakorlatban
Helikon Kiadó, Budapest, 1999, 650 oldal, ISBN 963208534-5

 Teljes cikk megtekintése 
 HTM
 

Legfrissebb kongresszusok

  További rendezvények
  Kérem várjon...
  Kongresszusok listája
  • H
  • K
  • Sze
  • Cs
  • P
  • Szo
  • V
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

  Hasznos linkek
  Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
  Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]