Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 


„Újratervezés a változó világban”
Magyar Pszichiátriai Társaság XXVI. Vándorgyűlése

2023. szeptember 13. -
2023. szeptember 16.
Szegedi Tudományegyetem - József Attila Tanulmányi és Információs Központ SZTE TIK

Plenáris előadók

Demetrovics Zsolt

Klinikai szakpszichológus, addiktológus, kulturális antropológus, az MTA levelező tagja. Az ELTE Pszichológiai Intézet professzora, az Addiktológia Kutatócsoport vezetője. Főbb kutatási területe a pszichoaktív szerhasználat, illetve a viselkedési addikciók (szerencsejáték, problémás videójáték-használat, kényszeres vásárlás, testedzésfüggőség, munkafüggőség, kényszeres szexuális viselkedés) mérésének, epidemiológiai jellemzőinek, valamint személyiségpszichológiai, motivációs és családi hátterének megismerése.


Geert Dom

Az (addikciós) pszichiátria rendes professzora az Antwerpeni Egyetemen és a PC Multiversum (Boechout, Antwerpen, Belgium) orvosi igazgatója. Prof. Geert Dom pályafutása során különböző nemzeti és nemzetközi vezetői szerepeket töltött be. Jelenleg az Európai Pszichiátriai Szövetség (EPA) elnöke. Emellett az Európai Addiktológiai Társaságok Szövetségének (EUFAS) közvetlen korábbi elnöke. Országos szinten a Belga Pszichiátriai Szakmai Szövetség és a Flamand Pszichiátriai Társaság elnöke volt. Kutatási és oktatási tevékenysége elsősorban a szenvedélybetegségekre és a társbetegségekre összpontosít.

Full professor of (addiction) psychiatry at the University of Antwerp and Medical Director of the PC Multiversum, Boechout, Antwerp, Belgium. Prof. Geert Dom has been taken on different national and international leadership roles throughout his carrier. He is currently the president of the European Psychiatric Association (EPA). In addition, he is the immediate past-president of the European Federation of Addiction Societies (EUFAS). On a national level he is past president of the Belgian Professional Association of Psychiatry and the Flemish Psychiatric Association. His research and teaching focuses mainly on addictive disorders and comorbidity.


Kálmán János

1985. óta dolgozik az SZTE Pszichiátriai Klinikáján, melynek 2014. óta tanszékvezetője. Öt szakvizsgát szerzett (Pszichiátria, Gyermekpszichiátria, Klinikai farmakológia, Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan), Orvosi rehabilitáció (pszichiátria). Érdeklődési területe a biológiai pszichiátria, a pszichofarmakológia, és a kognitív zavarok. Pályafutása alatt preklinikai, transzlációs és klinikai jellegű kutatásokat folytat hazai és nemzetközi kooperációban. Több, mint 3 évig kutatómunkát végzett külföldön (USA, Skócia, Németország). PhD értekezését (1998) az Alzheimer-kór neuroimmunológiai vonatkozásaiból írta. Akadémiai doktori értekezése (2008) genomikai, proteomikai és lipidomikai vizsgálatokon alapult, melyek közvetlenül, vagy közvetetten neuroimmunológiai kérdésekhez kapcsolódtak. Korábbi és folyamatban levő kutatásai a pszichiátriai betegségek markereivel, pathofiziológiájával, klinikumával kapcsolatosak. Két szabadalommal rendelkezik: (1) a demenciák korai felismerését szolgáló automatizált nyelvi teszt (S-GAP); (2) másik találmánya az Alzheimer-kór könny alapú diagnózisát segíti (LacrimAD). A 2018-ban alakult Magyar Demencia Társaság Alapítója és Elnöke volt 2022-ig. Közleményeinek száma 287, ebből angol nyelven 129, könyvfejezetek száma 7, Q1: 77, Hirsch-index: 31, független hivatkozások száma 3232, az elmúlt 10 év közleményeinek száma 126, Q1: 30, a legtöbbet idézett cikk idézettsége 138, kumulatív impakt faktora 400.297.


Kéri Péter

Pedagógus, PR szakértő

Az Ébredések Alapítvány nemzetközi kapcsolataiért, pályázataiért és innovációiért felelős munkatársa. A kontinens legnagyobb mentális egészségügyi problémákkal élőket segítő szervezete, a GAMIAN-Europe elnöke, az Európai Pszichiátriai Társaság bizottsági tagja.

2013 óta foglalkoztatják azok az új utak melyek meglévő kutatások komplementerére és a kliensek kreativitására támaszkodva jöhetnek létre, és segíthetnek abban, hogy a páciensek ellátása hatékonyabbá válhasson. Az alapítvány által létrehozott Tapasztalati Szakértői Kör projektvezetője. Kiemelt területe a páciensek bevonásának kérdései a szociális és egészségügyi ellátórendszerbe, az őket érintő döntéshozatalba. Ezen lehetőségek segítő és hátráltató tényezőinek megismerése, azoknak az illetékes döntéshozók felé való továbbítása itthon és külföldön. Számos nemzetközi előadás, kutatás és tudományos szakírás szerzőjének / társszerzőjének kérték fel e témakörökben.


Szendi István

Dr. habil. Szendi István, pszichiáter, kutató. Osztályvezető főorvos a SZTE kiskunhalasi oktatókórházának pszichiátriai részlegén, egyetemi docens a SZTE BTK Pszichológiai Intézetében, tudományos tanácsadó a SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszékén, és szakfelügyelő főorvos Csongrád-Csanád megyében. A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja, korábbi alelnöke és főtitkárhelyettese. Tudományos aktivitása elsősorban a kognitív neuropszichiátria, a neurofenomenológia és a metabolikus pszichiátriai területeire terjed ki. Web of Science közleményeinek száma 40+, hivatkozások: 300+, h-index 9. Törekvéseinek fókuszában a súlyos mentális betegségek és szindrómák megelőzése áll. Hálával tartozik mestereinek, tanítványainak, és lelkes együttműködéssel munkatársainak és kutatótársainak.


Tringer László

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika vezetője volt nyugdíjba vonulásáig, melynek jelenleg Professor Emeritusa.

Diplomái: Budapesti orvostudományi Egyetem általános orvosi diploma, ELTE BTK klinikai pszichológiai oklevél, PPK Hittudományi Akadémia oklevél.
Pszichiátriai, neurológiai, klinikai farmakológiai, klinikai szakpszichológiai, pszichoterápiás, addiktológiai, geriátriai szakvizsgával rendelkezik.

1979-ben "A neurózisok motivációs elmélete" című értekezés alapján "Az orvostudományok kandidátusa" lett.
1963-ban Nyírő Gyula professzor meghívására kerül az akkori Budapesti Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinikájára, mint egyetemi gyakornok.
1965-től az akkor induló Klinikai Farmakológiai Hálózat keretében dolgozik, változatlanul a -Klinikán, mint tudományos munkatárs.
1980-tól tudományos főmunkatárs,1987-től tudományos tanácsadó, 1989-től egyetemi tanár.
1991-ben kidolgozza a Központi Állami Kórház egyetemi oktató kórházzá való átszervezésének programját, melynek 1992. január 1-től rektori megbízás alapján, - mint a SOTE Oktató Kórházának - főigazgatója.

1994. július 1.-től 2004. jún. 30-ig a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója.
2001-2010 között Magyarországot képviseli az Európai szakorvosi Unió Pszichiátriai Szekciójában.
2002-2004 között a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke.
2009-től professor emeritus.
2006-től a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi helytartója.

Szakmai elismerései: Magyar Pszichiátriai Társaság Nyírő Gyula nívódíja két alkalommal és Oláh Gusztáv életműdíj 2004-ben.
"Budapestért" kitüntető jelvény 1990., SOTE kiváló oktató, Magyar Köztársasági érdemérem kiskeresztje, Batthyány-Strattmann Díj, Szent Adalbert Díj (Esztergomi Főegyházmegye), Szent Márton díj (Pannonhalma).
1965-ben házasodott. Felesége gyógytornász, tanszékvezető főiskolai docens, a Semmelweis Egyetem Főiskolai Kar Fizioterápiás Tanszékének és a Gyógytornász Szaknak a vezetője 1998-ig, jelenleg tanácsadó. Három gyermekük van, akik házasok, önállóak. Hét unokájuk van.


Wernigg Róbert

Pszichiáter, pszichoterapeuta, egészségügyi menedzser. 1997-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán, pszichiátria szakvizsgáját 2001-ben, családterapeuta képesítését és pszichoterápia szakvizsgáját 2006-ban, egészségügyi menedzseri diplomáját 2022-ben szerezte. 1997-2006. között a Heves Megyei Markhot Ferenc Kórházban dolgozott pszichiátriai osztályon, majd pszichiátriai gondozóvezetőként.

2007-2008-ban magánrendelésen, 2008-2011. között az Egyesült Királyságban közösségi pszichiáterként működött. 2011-2016. között Heves megye tiszti főorvosa volt, 2014-2016. között munkatársaival megyei öngyilkosság-megelőzési programot tervezett és bonyolított le. 2016-2020. között különböző mentális prevenciós projektek tervezésében és megvalósításában dolgozott az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztérium, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, valamint a Családbarát Ország Nonprofit Kft. munkatársaként. 2020. óta az Országos Kórházi Főigazgatóság minőségügyi projekttervezési osztályvezetője, majd alapellátástervezési és fejlesztési főosztályvezetője.

Részt vett az Európai Szövetség a Depresszió Ellen munkájában és az integrált közösségi pszichiátriai ellátás hazai bevezetésében. Egyik hazai kezdeményezője és elterjesztője a pszichiátriai kockázatbecslés és kockázatkezelés módszerének. Számos hazai mentális prevenciós program kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában vett részt. 1991-ben az egri Gárdonyi Gáza Gimnázium Gárdonyi-díját, 2014-ben az Országos Tisztifőorvos Elismerő Oklevelét, 2019-ben a Magyar Higiénikus Társaság Fenyvessy-emlékérmét, 2023-ban a belügyminiszter elismerő oklevelét vehette át. A Magyar Higiénikusok Társaságának vezetőségi tagja, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára, a WHO magyarországi mentális egészségügyi kapcsolattartója. Nős, négy gyermek édesapja.

Helyszín

Szegedi Tudományegyetem - József Attila Tanulmányi és Információs Központ SZTE TIK
6722 Szeged Ady tér 10.

A Szegedi Tudományegyetem és Szeged Város Önkormányzata által alapított Kongresszusi Központ 2004. decemberében nyitotta meg kapuit. Az SZTE Kongresszusi Központ nem csak a magával ragadó, hatalmas es napsütötte Átrium, vagy a legmodernebb technikával felszerelt Kongresszusi termek teszik ideális rendezvényhelyszínné. A környezettudatosság jegyében a Szegedi Tudományegyetem Kongresszusi Központja vezető szerepet vállal a régióban a rendezvények környezeti hatásainak csökkentése érdekében.

Változás a parkolásban !

A Központ mélygarázsában sajnos a parkolási lehetőség megszűnt.

Parkolni az épület közvetlen közelében ( kb. 2 perc séta) lévő Tisza parkolóházban (Tisza Lajos körút 93.) lehet. It a parkolási díj kb. 2000 Ft/nap.

További parkolási lehetőség az épület körül található színekkel jelölt parkolási zónákban: www.szepark.hu

Megközelítés

Szeged az M5-ös autópályán Budapestről 80 perc alatt elérhető. A Kongresszusi Központ a belvárosban található és az M5-ös autópályáról a Kálvária sugárúton keresztül egyszerűen megközelíthető. (A Szeged táblát elérve a második lehajtó, a „Szeged Nyugat” egyenesen a Kálvária sugárútra visz.)

A fővárosból minden órában indulnak vonatok Szegedre, az Intercity járatok két óránként közlekednek a Nyugati pályaudvarról.

Fontos: Szeptemberben vágányzár miatt változik a menetrend és a menet idő – kérjük indulás előtt tájékozódjanak!

A központ a vasútállomástól 10 perc sétával vagy az öt percenként induló tömegközlekedési eszközökkel is gyorsan elérhető.

Annak érdekében, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság XXVI. Vándorgyűlése a ‘legzöldebb’ eseménnyé válhasson, igyekszünk jó példával szolgálni és a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hátra hagyni. Azon szállodák esetében, amik sétatávolságra vannak, illetve tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetők, nem szervezünk külön buszos transzfert. Természetesen a távolabbi szálláshelyek esetében lesz transzfer lehetőség. Erről részletes tájékoztatás lesz majd fenn a honlapon.

Étkezés

Szállásfoglalás esetén reggeli a szobaárban.
Kávészünetek a program szerint, valamint ebéd szeptember 14-én és 15-én. Az ebéd előzetes regisztráció és fizetés ellenében, és a helyszínen a regisztrációban átvehető jeggyel vehető igénybe.

Az ebéd büféétkezést és 1 kávét valamint 1 ásványvizet tartalmaz. A TIK területén biztosítjuk , de lehetséges, hogy állófogadás keretében valósul meg. Ára: 8509 Ft/fő/alkalom

Ruhatár

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vándorgyűlés helyszínén, a SZTE TIK területén díjmentes ruhatár működik. Kérjük a kabátokat, ernyőket, nagyobb táskákat itt elhelyezni.

A rendezvény nyelve

magyar

Karaoke Parti

A Karaoke programra várjuk regisztrációjukat ( fizetéssel együtt) a szokásos online regisztrációs felületen.

Kulturális program ajánlat a Vándorgyűlés alatt

2023. szeptember 15 -én pénteken estére ajánljuk a szegedi Pinceszínház 20,00 órakor kezdődő előadását:
Varsányi Anna: Gong - szinopszis

A jegyvásárlás előzetes helyfoglaláshoz kötött, mely az alábbi elérhetőségen lehetséges: titkarsag.pincesz@invitel.hu

Lelkesítő futás

Szeptember 15. péntek

Jelentkezhet ezen a linken keresztül is!

Partnereink

KIEMELT PARTNERÜNK
FŐPARTNERÜNK
PARTNEREINK
TOVÁBBI PARTNEREINK

Fontos határidők

 • Meghosszabított absztrakt beadási határidő
  Lezárva
 • Kedvezményes regisztrációs és fizetési határidő
  2023. április 16.
 • Szállásfoglalás beadási/fizetési határideje:
  A szállás menüpontban, a szállodák leírásánál megadottak szerint!
 • Az ebéd igény beadási/fizetési határideje meghosszabbítva:
  2023. augusztus 20-ig.

 • Fontos információk:
  Az online regisztráció várható lezárása: 2023. augusztus 25.
  Ezen időpont után online regisztrációt nem tudunk fogadni. Regisztrálni már csak a helyszínen, szeptember 13-án délutántól lehet.

Kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntjük az MPT XXVI. Vándorgyűlésének résztvevőit. A korábbi évekhez hasonlóan 2023 szeptemberében is gazdag programmal várjuk a kollégákat, hiszen több, mint kétszáz absztrakt érkezett.

A plenáris programban az Európai Pszichiátriai Társaság (EPA) elnöke, Geert Dom mellett nemzetközileg is elismert hazai szakemberek előadásait hallgathatjuk meg. Dom Professzor előadásában az Európai Pszichiátriai Társaság (EPA) négy évtizedes története alapján tekinti át a legfontosabb változásokat és az európai pszichiátria előtt álló kihívásokat. Kiemeli, hogy még napjainkban is jelentős különbségek vannak az egyes országok között a kutatás, az oktatás, az etikai normák és a mentális egészségügyi ellátás tekintetében. Hangsúlyozza, hogy az EPA a Nemzeti Pszichiátriai Egyesületek Tanácsával szoros együttműködésben elkötelezte magát, hogy a nemzeti sajátosságokat szem előtt tartva csökkentse ezeket a különbségeket és elősegítse az európai pszichiátriai alapelvek harmonizációját. Tringer László Professzor a XXI. század hivatásunkat érintő kihívásaival foglalkozik. Előadásában a pszichiátria (és benne a pszichiáter) identitásának korszerű, jövőbe mutató támpontjait mutatja be, olyan kulcsfogalmakon keresztül, mint a személy szubjektumának tényei, az önazonosság, az érték-vezéreltség, az intencionalitás, a jövő-orientáció, és a spirituális dimenzió.

Wernigg Róbert a mesterséges intelligencia pszichiátriai alkalmazásának távlatairól nyújt áttekintést. Előadásában bemutatja azokat az új lehetőségeket, melyek segítségével elősegíthető a mentális zavarok korai felismerése és pontosítható a diagnózisalkotás, valamint megvalósítható a személyre szabott kezelés. Kiemeli, hogy a prediktív modellezés és kockázatértékelés segítséget nyújt a szuicid viselkedés pontos követésében, valamint a relapszusok kockázatának és a kezelés várható kimenetelének felmérésében is.

Demetrovics Zsolt Professzor előadásában a problémás internethasználat pszichiátriai következményeit tekinti át, és bemutatja a legfontosabb kihívásokat, valamint a megoldási lehetőségeket is. Szendi István Főorvos előadása az agyi hálózati működések stabilitását alapvetően meghatározó metabolikus diszfunkciókkal foglalkozik, melyek jelentősen befolyásolják a mentális egészséget.

Hangsúlyozza a metabolikus pszichiátriai megközelítés jelentőségét, mert ez fontos előrelépést jelenthet a terápia-rezisztens kórállapotok gyógyításában. Kálmán János Professzor a beszédelemzés pszichiátriai aspektusait mutatja be. Áttekinti a beszéd neurobiológiai meghatározóit és az idegrendszer fejlődésében játszott központi szerepét. A nyelvi szempontú elemzés pszichiátriai vonatkozásait a neurokognitív és az affektív zavarok, az ADHD, valamint az addikciók területén végzett lingvisztikai kutatások eredményeivel illusztrálja.

A Vándorgyűlés programjában ebben az évben is számos izgalmas szimpóziumra kerül sor. Ezek közül kiemelésre érdemesek a felnőtkori ADHD, valamint az addiktív zavarok ellátásának lehetőségeivel, az orvostanhallgatók pszichológiai segítségnyújtásával, a perinatális antipszichotikus kezeléssel, a menopauza és az alvászavarok pszichiátriai vonatkozásaival, az MMPI-2 teszt klinikai alkalmazásának lehetőségeivel vagy éppen a pszichiátriai divatokkal foglalkozó programok.

Megismerkedhetünk a mindfulness módszerrel és a csoportos CBT terápiával, valamint a kognitív-viselkedésterápiás képzéssel, a személyiségzavarok kutatásának új eredményeivel, a transzkraniális mágneseses stimuláció hazai alkalmazásának lehetőségeivel, valamint a hajléktalanság és a mentális zavarok összefüggéseivel is.

Két szimpóziumot is szentelnek Hárdi István Tanár Úr emlékének, az egyik a képi kifejezés és pszichopatológia kapcsolatával, a másik az írói tevékenység partnerkapcsolati hátterével foglalkozik. Az Apa és fiú szimpózium során Csekey László Főorvos Úr édesapjának figyelemreméltó életútja kerül bemutatásra, és bepillanthatunk a magyar pszichiátriai elmúlt száz évének eseményeibe is. A pszichiátriai rehabilitáció aktuális kérdéseit tárgyalja a Word Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) magyar ágának szimpóziuma és kerekasztala. Két szimpózium és egy kerekasztal is foglalkozik az evészavarok komplex ellátásának szempontjaival.

Bepillantást nyerhetünk a Semmelweis Egyetem Memória Ambulanciájának, valamint a kecskeméti Pszichiátriai Osztály Pszichoterápiás Részlegének munkájába és megismerkedhetünk a veszprémi Nappali Terápiás Részleg tevékenységével. A tündérhegyi munkacsoport a genderkérdés újragondolásával foglalkozik. A katathym képélmény alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokról, a korszerű családterápiás szemlélet alapelveiről, valamint a pszichiátriai gondozás aktuális kérdéseiről is áttekintést kaphatunk.

Számos előadás és poszter foglalkozik a legújabb pszichológiai, pszichoterápiás, szuicidológiai, neurobiológiai és pszichofarmakológiai kutatásokkal, valamint a pszichiátriai és addiktológiai ellátás különböző területeivel. Ebben az évben is sor kerül az MPT Elnöki Szimpóziumára, ahol a hazai pszichiátriai ellátás aktuális kérdéseit beszéljük meg. Programunkban természetesen poszterszekció, cégszimpóziumok és könyvbemutatók is szerepelnek.

Biztosak vagyunk abban, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság XXVI. Vándorgyűlésének színes és izgalmas programjában mindannyian megtaláljuk az érdeklődésünknek megfelelő témákat. Minden kedves Kollégánkat szeretettel várunk 2023 szeptember közepén Szegeden a megszokott gazdag programmal.

Hasznos időtöltést és tartalmas élményeket kívánunk, a szeptemberi találkozás reményében!

2023. augusztus 11.

Dr. Szekeres György
a Vándorgyűlés elnöke

Dr. Osváth Péter
a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Molnár Károly
a Szervező Bizottság elnöke

Bejelentkezés után letölthető!


A Kongresszus védnökei

Fővédnök
Dr. Takács Péter államtitkár BM Egészségügyi Államtitkárság

Védnökök:
Prof. Dr. Kempler Péter elnök, MOTESZ

Dr. Kincses Gyula elnök, MOk

Kredit pontok

A teljes Vándorgyűlésen való részvételért a szakorvosok és klinikai pszichológusok 50 kredit pontot kapnak.

A Tudományos program főbb témakörei

 • A pandémia hosszútávú mentálhigiénés hatásai
 • A pszichiátria helyzete hazánkban és Európában
 • A pszichiátriai és addiktológiai ellátás aktuális kérdései
 • Egészségpszichológiai, mentálhigiéniés és epidemiológiai kutatások
 • Forenzikus pszichiátria
 • Gerontopszichiátria, időskori kórképek, organikus mentális zavarok
 • Gyermek- és serdülőpszichiátria
 • Művészet - kultúra - terápia
 • Nemi identitás és pszichopatológia
 • Neurobiológiai, elektrofiziológiai, genetikai kutatások, képalkotó vizsgálatok
 • Prevenció és rehabilitáció, közösségi pszichiátria
 • Pszichofarmakológia és biológiai terápiák
 • Pszichoterápiák
 • Pszichózisok
 • Szuicidológia
 • Telemedicina és telepszichiátria
 • Trauma, krízis, sürgősségi pszichológiai segítségnyújtás

Online Regisztráció


Online jelentkezés a kongresszusra

Ha Ön MPT tag és az ehhez kapcsolódó, - a rendezvényen érvényesíthető - kedvezményeket igénybe kívánja venni, kérjük a regisztráció megkezdése előtt ellenőrizze, - ha szükséges frissítse - a tagnyilvántartásban szereplő adatait, tagdíjbefizetését az MPT honlapján (www.mptpszichiatria.hu)!

A regisztráció menete:

 • A "Regisztráció és absztrakt beküldés" feliratra történő kattintás után RÖGTÖN a XXVI. Vándorgyűlés regisztrációs felületére jut. Itt kérjük, az összes menüpontot kitölteni (személyes adatok, előadás bejelentés, regisztrációs díj, kísérő, szállás, opcionális programok /ebédek, fogadás/, számlázás) és minden kért (kötelezően kitöltendő) adatot megadni.
 • A személyes adatlap kitöltése, a „jóváhagyás” gombra kattintás után a rendszer, az adatlapon megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld. Ennek alapján, kérjük állítsa be és jegyezze meg jelszavát, mellyel a továbbiakban tudja folytatni a regisztrációt, illetve a későbbiek során ezzel tud belépni a rendszerbe. A fentiek miatt fontos, hogy mindenképpen érvényes e-mail címet szíveskedjen megadni.
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott e-mail címhez csak egy személy, egyetlen regisztráció rendelhető!
  Fontos:
  Amennyiben az MPT tagsághoz kapcsolódó kedvezményeket igénybe kívánja venni, kérjük az adatlapon a tagnyilvántartásban szereplővel megegyező adatokat megadni, mert a rendszer ennek alapján ellenőrzi az Ön kedvezményre való jogosultságát.
 • A menüpontok közötti váltás egyszerűen a „Következő űrlap” gombra kattintással lehetséges. Amennyiben egy űrlapon lévő információt már jóváhagyott, a következő bejelentkezéskor már csak rá kell kattintani arra az űrlapra, melyen a megadott információkat módosítani szeretné.
 • A részvételi díjak kiválasztásakor a rendszer, a korábban megadott adatai alapján ellenőrzi a kedvezményekre való jogosultságot. Amennyiben Ön kedvezményes díjat jelölt be, de arra nem jogosult (nem tag, vagy nem rendezett a tagdíja) akkor a rendszer ezt jelzi Önnek. Miután rendezte a tagságát, a korábban beállított jelszavával ismét be tud lépni a rendszerbe és folytatni tudja a már megkezdett regisztrációt.
  Amennyiben elfelejtette jelszavát, a rendszerbe történő ismételt belépéskor válassza az „elfelejtett jelszó” menüpontot.
 • Amennyiben a szállásköltséget szeretné valakivel megosztani, annyit kell tenni, hogy az űrlapon meg kell adni az illető szobatárs nevét, e-mail címét, és bepipálni, hogy a megosztott szobára eső költséget szeretné fizetni. Ebben az esetben a megjelölt szobatárs e-mailben egy kódot kap, így neki a szállásfoglalás űrlapon a „foglalás kóddal” lehetőséget kell választania, és befejeznie regisztrációját. (Tehát csak beregisztrált résztvevővel lehet az online rendszeren keresztül megosztani a szobaár költségét és arról hivatalos számlát kérni.)
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztráció törlését csak írásban, a Kongresszusi Titkárságon lehet kérvényezni: mptinfo@tensi.hu
 • A regisztrációs díjak, a szállás és az étkezések akkor garantáltak, ha ezek összege, a megadott határidőig megérkezik a konferencia számlájára (további információ a Részvételi díjak menüpont alatt található).
 • Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak megadása nem minősül érvényes regisztrációnak.
 • Csoportos regisztrációra e-mailen keresztül van lehetőség. Kérjük, érdeklődjön az mptinfo@tensi.hu e-mail címen.

Absztraktok


A Kongresszus előadás-kivonatát szerkesztett kötetben, elektronikusan letölthető, kinyomtatható formában készítjük el.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kongresszus tudományos programjában csak előzetesen regisztrált, illetve részvételi díjat befizetett előadók szerepelhetnek.

Az absztraktok leadásának határideje 2023. április 16.

Beküldés feltételei

 • Az anyag Magyarországon még nem került publikálásra;
 • Informatív tartalmú;
 • A Kongresszuson legalább a szerzők egyike részt vesz;
 • Az előadó akadályoztatás esetén legkésőbb két nappal a prezentáció előtt írásos formában jelzi azt a Tudományos Szervező Bizottságnak. Amennyiben ez nem történik meg, tudomásul veszi, hogy a következő évi prezentációs lehetőséget a Tudományos Szervező Bizottság a szerzőktől megvonhatja.

Formai követelmények

 • A szerkesztőablakba beírt szöveg nem haladhatja meg a 2500 karaktert (a beírt szöveg a cím, a szerzők neve és munkahelye, valamint a kulcsszavak nélkül értendő);
 • Kérjük a szerzők teljes (nem rövidített) nevét megadni!
 • A szerkesztőablak nem ad lehetőséget táblázat vagy ábra beillesztésére;
 • Kérjük feltüntetni a szerző(k) teljes (nem rövidített, de titulus nélküli) nevét, majd a szerző munkahelyének nevét és helységnevét;
 • Kérjük, hogy a konkrét gyógyszernév sem az absztrakt címében, sem a szövegében NE szerepeljen, csak a hatóanyag nemzetközi nevét lehet feltüntetni.

Az előadás-kivonatot csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az megfelel a beküldési feltételeknek és formai követelményeknek. A Tudományos Szervező Bizottság fenntartja a jogot, hogy a beküldött absztraktokat elbírálja, átírásra visszaküldje, vagy formájának módosítását kérje. A Bizottság nem fogad el előző években publikált anyagokat. Kutatási beszámolók kizárólag befejezett vizsgálatokat, és adatokat tartalmazó kivonatok esetén fogadhatók el.
Az előadás időtartama maximum 12 perc + 3 perc vitaidő. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vitaidő nem használható az előadás meghosszabbítására.

Az absztrakt beadáskor választható előadás típusok között megtalálhatók a szimpózium, kerekasztal, munkacsoport.
Ezek választása esetén kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat:

Szimpózium:
egy adott téma köré szervezett program, melyben 4-6 különálló, önálló absztrakttal rendelkező előadás szerepel. A szimpózium szervezőjétől kérjük, hogy adja meg nevét és a szimpózium címét, valamint a szimpóziumban szereplő előadókat és előadáscímeket.
A szimpózium program: a szimpóziumot annak szervezője jelenti be és tölti fel a rendszerbe a tervezett programot az előadókkal és a témával együtt.
A szimpózium előadás: a szimpózium keretén belüli előadások közül az előadó által választott és általa feltöltött előadás.

Kerekasztal:
egy téma megbeszélésére szervezett program, mely több szakember részvételével zajlik. A kerekasztal témája egy absztraktban kerüljön feltöltésre, kérjük a szervezőt, hogy adja meg a kerekasztalban résztvevők nevét is.

Munkacsoport:
egy téma, vagy stáb bemutatása, ahol a munkacsoport vezetője vázolja fel az adott témát, melynek megbeszélése a vezető moderálásával, a közönség aktív bevonásával történik. A munkacsoport témája egy absztraktban kerüljön feltöltésre, kérjük a vezetőjét, hogy adja meg a résztvevők nevét is.

A beadandó poszterek paraméterei: a Vándorgyűlés területen elhelyezett poszterállványokra kérjük elhelyezni a nyomtatott anyagot. (Nyomtatást a szervezők nem vállalnak) A poszter állvány hasznos területe: 130 x 100 cm / FEKVŐ formátum. Az állványra gombostűvel, rajzszöggel lehet az anyagot feltenni.

A részvételi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A regisztráció minden orvostanhallgatónak, illetve a 70 év feletti MPT tagoknak ingyenes.
Kedvezményes jelentkezési, (pályázati) és fizetési határidő
2023. április 16-ig.

Díj típusok 2023.04.16. előtt
2023.04.17. - 2023.08.20 között 2023.08.21-től és a helyszínen
MPT Tag 50 000 Ft 60 000 Ft 70 000 Ft
MPT tag nyugdíjas,
MPT tag szakdolgozó
28 000 Ft 32 000 Ft 35 000 Ft
Nem MPT tag 65 000 Ft 75 000 Ft 82 000 Ft
**MPT tag rezidens,
MPT tag PhD hallgató
(pszichiáter, pszichológus)
**25 000 Ft
50% kedvezményt tartalmaz
30 000 Ft
50% kedvezményt tartalmaz
35 000 Ft
50% kedvezményt tartalmaz
Orvostanallgató és
70 éven felüli MPT tag
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Kísérő 30 000 Ft 35 000 Ft 40 000 Ft
Napijegy 40 000 Ft

(A részvételi díj a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-t tartalmazza.)


**MPT tag Rezidens, MPT tag PhD hallgató (pszichiáter, pszichológus) INGYENESEN vehet részt a Vándorgyűlésen, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén:

 • 2023. április 16-ig a részvételi díj elengedését célzó pályázatot nyújt be (a pályázatot kérjük írásban az MPT Titkárságára küldeni az alábbi címek valamelyikére: mpt1@t-online.hu, vagy MPT Titkárság 1281 Budapest Pf. 41.)
 • 2023. április 16-ig absztraktot ad be és azt a Tudományos Bíráló Bizottság elfogadja
 • a 2022. évi és a 2023. évi tagdíja (megelőző és a folyó évi) rendezett.

2023. április 16. előtt, illetve április 16. után a fenti díjmentességre nem jogosult (absztraktot nem adott, be, illetve beadott absztraktját nem fogadták el) MPT Tag rezidens, MPT tag PhD hallgató 50 %-os díjkedvezményre jogosult a „normál” azaz kedvezményre nem jogosult MPT tagok részvételi díjához képest.

A részvételi díj tartalma:

A részvételi díj (MPT tag ezen belül a nyugdíjas, a szakdolgozó, a rezidens, a PHD hallgató, az orvostanhallgató is, Nem MPT tag,) tartalmazza a kongresszuson és a kiállításon való részvételt, a program szerinti kávészüneteket a konferenciatáskát és névkitűzőt, a kiadványokat.

A kísérői részvételi díj tartalmazza a névkitűzőt, kávészüneteket. de nem jogosít az előadásokon való részvételre.

A napi jegy tartalmazza az adott napi részvételt a tudományos programon, névkitűzőt, kávészüneteket, illetve a programfüzetet.

Az ebéd (szeptember 14 és 15) – az online regisztrációs felületen előzetes regisztrációhoz és előre fizetéshez kötött, a helyszínen pedig a regisztrációban átvehető ebédjeggyel vehető igénybe. Az étkezés ára 8509 Ft/fő/alkalom, mely ár büféétkezést ,valamint 1 kávét és 1 ásványvizet tartalmaz. A TIK területén, de elképzelhető, hogy állófogadás formában kerül megvalósításra. Ebédigényüket kérjük a meghosszabbított időpontig, 2023.07.20-ig jelezzék és fizessék. Kötbérmentes lemondásra nincs lehetőség.

A MPT Szervező Bizottságának döntése értelmében, idén Gála vacsorát nem rendezünk. Helyette a Vándorgyűlés résztvevői kulturális programon vehetnek részt, melynek részletei ,feltételei hamarosan a honlapra kerülnek.

Általános fizetési feltételek

A részvételi díjak, ebédek, valamint a szállás költségének fizetése történhet biztonságos online hitelkártya elfogadással ezen a honlapon az online regisztrációs rendszeren belül, banki átutalással vagy készpénzzel a helyszínen (utóbbi csak a NEM kedvezményes regisztrációs díj esetében).

A szállás csak akkor garantált, ha ennek költsége megérkezik a konferencia számlájára a szállástáblázatban megadott határidőre.
Az ebédek csak ezek teljes költségének 2023.08.20 -ig a konferencia számlájára történő befizetése ellenében garantált. Amennyiben az előbbiekben megadott határidőig a foglalni kívánt szállás, étkezés díja nem érkezik meg, illetve ezek írásos lemondása sem történt meg, a szolgáltatásokat automatikusan számlázzuk.
Csoportos, azaz 10 fő feletti foglalások esetén a feltételek a foglalt szobamennyiség függvényében változhatnak. Kérjük, ilyen esetben keressék meg a Tensi képviselőit, a részletek egyeztetésére.

A díjak tartalmazzák a mindenkori ÁFA-t (szállásdíj esetében az IFA-t és a büféreggelit is). Kérjük, hogy a megjegyzésbe írja be: „a konferencián résztvevő neve” és a „díjbekérő száma”.
Az átutalás költségét nem áll módunkban átvállalni!
Online hitelkártya elfogadás: Bankkártyás fizetés esetén, a költségek forintban kerülnek levonásra.
A díjakat forintban az online rendszerből közvetlenül a bank oldalára jutva Master Card, VISA és VISA Elektron kártyával fizetheti ki.
Tájékoztatjuk, hogy a megadott árak nem tartalmazzák a kártyás fizetés esetleges költségét.

Módosítás, lemondás és visszafizetés

A lemondást írásban kell megtenni!

Amennyiben a lemondás nem történik meg a szolgáltatásokat automatikusan számlázzuk!

A regisztrációs díjak esetében a 2023.08.04-ig beérkezett írásos lemondások esetén a befizetett pénzösszeg teljes egészében visszautalásra kerül, azonban a 2023.08.04. után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.

A szállásköltség esetében, az írásos lemondás esetén a visszautalás a szállás táblázatban, az egyes szállodáknál megadott feltételek szerint lehetséges.
Az étkezések kötbérmentes lemondására nincs lehetőség.

Lemondás esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kongresszusi Titkársággal: mptinfo@tensi.hu

Kedves Résztvevőink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szállás kontingensek beteltek, illetve a szállodai lemondási feltételek miatt a fel nem használt szobákat vissza adtuk.

Amennyiben szeretnének esetleg szállást foglalni, kérjük ezt jelezzék augusztus 15-ig emailben ( congress@tensi.hu) és a foglaltság függvényében ,a szállodákkal egyeztetve igyekszünk segíteni.

Köszönjük megértésüket.

Tensi Congress

A Vándorgyűlés elnöke

Szekeres György

A Szervező Bizottság elnöke

Molnár Károly

A Szervező Bizottság tagjai

Osváth Péter
Szekeres György
Szilágyi Simon
Turjányi Katalin
Wernigg Róbert

A Szervező Bizottság címe:
Magyar Pszichiátriai Társaság
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A

A Tudományos Bizottság elnöke

Osváth Péter

A Tudományos Bizottság tiszteletbeli elnöke

Ostorharics-Horváth György

A Tudományos Bizottság tagjai

Bagdy György
Balázs Judit
Bitter István
Demetrovics Zsolt
Égerházi Anikó
Fekete Sándor
Harmatta János
Kálmán János
Kelemen Oguz
Kurimay Tamás
Mórotz Kenéz
Németh Attila
Pászthy Bea
Purebl György
Réthelyi János
Rihmer Zoltán
Szekeres György
Szendi István
Vizi János

Védnökök

Fővédnök
Dr. Takács Péter államtitkár BM Egészségügyi Államtitkárság

Védnökök:
Prof. Dr. Kempler Péter elnök, MOTESZ

Dr. Kincses Gyula elnök, MOK

Prof. Dr. Rovó László rektor, Szegedi Tudományegyetem

Kongresszusi titkárság

TENSI Kft.
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.
E-mail: mptinfo@tensi.hu

Egyéni regisztráció, szállásfoglalás, absztrakt segítségnyújtás:
Magyari Katalin: +36 (70) 454 5753 - kmagyari@tensi.hu

Céges regisztráció:
Magyari Katalin: +36 (70) 454 5753 - kmagyari@tensi.hu

Támogatás, kiállítás, szerződések:
Jónák Éva: +36 (70) 454 5523 - ejonak@tensi.hu

Konkrét kiállítási (építési) kérdések:
Szirmai Éva: +36 (30)773 9349 - morera.alta@gmail.com

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
kongresszus szervezéssel kapcsolatos adatkezelésről

A "TENSI " Kft. (székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1., adószám: 10253175-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-062479, congress@tensi.hu, tel: 06-1-345-15-53, www.tensi-congress.hu, továbbiakban: TENSI) mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen Adatvédelmi tájékoztató olvasóját, az adatkezelő konferencia szervező weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek adatait kezeli (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során az adatvédelmi szabályzata rendelkezései alapján jár el. A TENSI az időközben módosulandó adatvédelemre vonatkozó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti a szabályzat, és az ennek alapján készült nyilatkozat megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a www.tensi.hu weboldalon, és papír alapon a székhelyén érhető el. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit a TENSI magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

A TENSI gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A TENSI az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a TENSI az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

A TENSI az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A TENSI törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

A TENSI célja annak biztosítása, hogy mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

A TENSI kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A TENSI tájékoztatja Önt, a következő adatkezelési tevékenységeiről:

név*

azonosítás

munkahely neve, címe

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás

születési év

azonosítás

orvosi pecsétszám

azonosítás

ország

számlázáshoz, statisztikához szükséges adat

város

számlázáshoz szükséges adat

cím

számlázáshoz szükséges adat

telefonszám

kapcsolattartás

szoba igény

teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat, ennek alapján adunk szobalistát a szállodának

étkezési igények

a megfelelő étkezés biztosítása (ennek alapján tájékoztatjuk a vendéglátást biztosítót)

fizetési mód

számlázáshoz szükséges adat

számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*

számlázáshoz szükséges adat

Regisztráció dátuma* a rendszer rögzíti

teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges

regisztráció módja (internet, fax, email, levél)

statisztika

támogató megnevezése

azonosítás

A rendezvényhez kapcsolódó programokra, fakultativ étkezésekre történő jelentkezés nyilvántartása

Az adott programok megszervezése miatt kell

- az adatkezelés célja: A TENSI Kft. jelen adatkezelésének célja: a 2023. szeptember 13 - 16. között a Szegedi Tudományegyetem, Szeged területén megtartandó a Magyar Pszichiátriai Társaság XXVI. Vándorgyűlése kapcsán a honlapon keresztül elérhető online regisztráció során gyűjtött adatoknak a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban rendezvénystatisztikai céllal történő felhasználása;

- érintettek köre: minden természetes személy, aki személyes adatainak megadásával a konferenciára jelentkezik;

- az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez; a GDPR alkalmazásától kezdve az adatkezelés jogalapja a következő: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év;

- adatfeldolgozó adatai:

- az érintett személyes adatainak továbbítása: a szállodák, a vendéglátást biztosító cég, a rendezvény megrendelője (tudományos/szakmai) szervezője, támogatók (szponzorok) részére történik annak érdekében hogy a megfelelő tájékoztatást megadhassuk.
- Szálloda/szobalista; ételérzékenység/vendéglátást biztosító; szervező/statisztika; támogatók (szponzorok) egyeztetés miatt (ennek esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.)az adatkezelés módja, folyamata: manuálisan, illetve elektronikusan a Confware rendszerrel,

A TENSI az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a jogairól. Önt megilleti:

• A tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő tájékoztatást adjon az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

• A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

• A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

• Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a TENSI korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A TENSI a tájékoztatást írásban (ideértve az elektronikus utat is) nyújtja Ön felé, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadta.

• A tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Ön tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

• Hatósági, bírósági jogérvényesítés: Az Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, Ön panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A TENSI tájékoztatja Önt továbbá, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság 2023. évi XXVI. Vándorgyűlésének résztvevői tudomásul veszik, hogy a rendezvényről fényképeket, készíthetnek a Tensi, valamint az engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más résztvevők, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a résztvevő a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Hang- és képfelvételt kizárólagosan csak az adott rendezvény szakmai/Tudományos szervezőinek engedélyével készíthet a rendezvényről. Amennyiben a résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Tensi, valamint az engedélyben részesülő személyek a résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Tensi-vel szemben.

A résztvevő jogosult a rendezvényen fényképek készítésére. A résztvevő az általa készített fényképet nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő résztvevőket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Tensi kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a jelen tájékoztatóban nem kap választ, kérjük, küldje el a congress@tensi.hu e-mail címre.

Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]