Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

 

Életutak a pszichiátriában
Magyar Pszichiátriai Társaság XXIII. Jubileumi Vándorgyűlése

2020. január 22-25.
Budapest Kongresszusi Központ
Budapest, XII., Jagelló út 1-3.

2020-01-16-án az online regisztráció lezárásra került!
További regisztrációs lehetőség a helyszínen.
Várjuk Önöket a konferencián.

Plenáris előadók

Prof. Dr. Afzal Javed

Dr. Afzal Javed is a Consultant Psychiatrist & is an Honorary Clinical Associate Teacher at Warwick Medical School, University of Warwick UK. He also holds the honorary position of Chairman Pakistan Psychiatric Research Centre, Fountain House, Lahore (Pakistan).
He graduated from King Edward Medical College Lahore, Pakistan and received higher specialised training in Psychiatry from Pakistan and UK (from Royal Edinburgh Hospital, University of Edinburgh and Institute of Psychiatry & Maudsley Hospital London).
He has served the UK Royal College of Psychiatrists as Deputy / Associate Registrar, member Board of International Affairs of the College, Chairman of West Midlands Division of the College & one of the lead College office bearers for SAS doctors & Patients & Carers groups. He was also elected as executive committee member of the College Faculty of Rehabilitation and Social Psychiatry & represents the faculty at Education and Training Committee of the College.
His role in international psychiatry is highlighted by his involvement with a number of professional organisations. He is currently working as:
• President Elect World Psychiatric Association (WPA)
• President Asian Federation of Psychiatric Associations (AFPA)
• Immediate Past President World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
• Immediate Past Executive Secretary for Sections World Psychiatric Association (WPA)
• Advisor & Founder Secretary General of South Asian Forum on Mental Health & Psychiatry (SAF)
• Advisor SAARC Psychiatric Federation (SPF)
• Founding Secretary General Asian Federation of Psychiatric Associations (AFPA)
• Immediate Past Co Chairman / Founder office Bearers WPA Section on Psychiatry in Developing Countries
• Chairman Pakistan Psychiatric Research Centre, Fountain House, Lahore, Pakistan
His areas of special interest are Psychosocial Rehabilitation, Social and Transcultural Psychiatry and Psychiatric Research. His academic skills have been invaluable when publishing more than 128 scientific papers and being author of six books/monographs on different topics of psychiatry. He is currently involved in a number of projects on Schizophrenia and different clinical aspects of long-term management of chronic mentally ill in the community.


Dr. Harmatta János

1969-ben szerezte meg az orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen (ma Semmelweis Egyetem). Négy szakvizsgája van, neurológia, pszichiátria, pszichoterápia és pszichiátriai rehabilitáció. 1977-ben az ELTE-n szociológia diplomát szerzett. 1997-ben lett az orvostudományok kandidátusa, 1991-től c. egyetemi docens a Semmelweis Egyetemen. Pszichoterápiával 1973-tól kezdve foglalkozott, amikor 4 év neurológiai osztályos munka után a Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központban kezdett dolgozni Hidas György mellett. A Pszichoterápiás Hétvégek tudományos rendezvénysorozat egyik szervezője, részt vett a pszichoterápiás képzések felépítésében és a szakvizsga szakmai feltételrendszerének kialakításában. 1978-1983-ban az OTSI Mentálhigiénés Osztályán adjunktus, majd 1983-tól az OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztályán másodfőorvos, majd 1994-től az osztály OPNI-hoz csatolásától kezdve annak vezetője.
A Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Orvosai Kamara alapító tagja. 1994-től a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára 12 éven át, Prof. Bitter István, Prof. Szűcs Attila, Prof. Tringer László. Prof. Túry Ferenc és Németh Attila elnöksége alatt. 2008-2010 között az MPT elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke és a Díjbizottság elnöke. Tagja volt éveken át a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégiumnak és az MTA Pszichológiai Bizottságának is. 1994 óta tagja a Pszichiátriai Szakmai Kollégiumnak.
Tagja a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületnek, a Magyar Pszichodráma Egyesületnek, a DREAM-nek, a CSAKITnak. Az 1991 óta létező Pszichoterápiás Tanács Szövetség elnöke. Külföldi tagságai az Internationale Gesellschaft für Tiefenpsychologie és a Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft. 10 éven át a Lindaui Pszichoterápiás Hetek stábjának volt tagja. Az Európai Pszichoterápiás Szövetség alapító tagja és első elnöke.
A Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzés kezdeményezője és vezetője. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Tanszékén tudományos tanácsadó. Oktatási tevékenységéért Pro Universitate díjas. A Kárpát medencében végzett pszichoterápiás sokéves oktatói munkájáért Lovagkeresztet kapott.
Tudományos munkássága a pszichoterápiás témák mellett szakmatörténeti jellegű.


Prof. Dr. Bitter István

Dr. Bitter István 1974-ben kapott általános orvosi diplomát a budapesti Semmelweis Egyetemen. Négy szakvizsgát szerzett: neurológia, pszichiátria, pszichoterápia és klinikai farmakológia. 1992-ben lett az orvostudományok kandidátusa, 2005-ben nyerte el az MTA doktora címet; 1999-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen.
1974-től dolgozik a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján (PPK), ahol 2003-ban egyetemi tanár lett, 2004-től 2014-ig a PPK igazgatója volt, 2019 decemberében lett professor emeritus. Klinikai betegellátási, oktatói és kutatói feladatokat látott el és lát el jelenleg is. A Pszichiátriai Szakmai Grémium elnöke és a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának vezetője volt a Semmelweis Egyetemen 2004-2019 között, a doktori iskolának jelenleg törzstagja és témavezetője (Klinikai pszichofarmakológia). Kezdeményezte és részt vett a „Pszichoterápia” tantárgy bevezetésében a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.
Számos II. és III. fázisú klinikai vizsgálatban vett részt eleinte vizsgálóként, többségükben azonban vizsgálatvezetőként. Az utóbbi másfél évtizedben a gyakorlathoz közel álló un. obszervációs vizsgálatokkal és az OEP/NEAK pszichiátriai betegségekre vonatkozó adatainak a feldolgozásával is foglalkozik. 1990 óta (egy megszakítással, bécsi távolléte alatt) vezeti a Klinika Pszichofarmakológiai munkacsoportját. Három hosszabb külföldi útja alatt főleg pszichofarmakológiával foglalkozott: egy évet az NSZK-ban vendégorvosként; 3 évig a New York University vendégprofesszora és a Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research (Orangeburg, NY) kutatója volt az USA-ban, és közel 3 évig vezette az Eli Lilly cég bécsi központjának (Area Medical Center Vienna, Közép és Kelet Európa, Közel Kelet és Afrika regionális központja) központi idegrendszeri klinikai kutatási részlegét. A régióban elsőként hozott létre felnőttkori ADHD ambulanciát és kutatócsoportot a PPK-n, melyek munkáját számos közlemény is dokumentálja. Több sikeres hazai és EU-s pályázat résztvevője, vezetője. Összes közleménye több, mint 300, az azokra kapott idézetek száma meghaladja a 9000-et.
Hazai és nemzetközi szakmai társaságokban és szervezetekben több tisztséget töltött és tölt be, pl. alapító tagja és 1994-2000 között elnöke a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, 2005-2014 között az Európa Pszichiátriai Társaság (EPA) vezetőségének tagja volt; jelenleg az EPA Pszichofarmakológiai Szekciójának az elnöke és az European College of Neuroropsychophamacology „Schizophrenia Network”-jének társ-elnöke, a European Group into Research in Schizophrenia (EGRIS) alapító tagja. 2014 óta a hazai Nemzeti Agykutatási Program (NAP) Irányító Testületének (IT) tagja, a Semmelweis Egyetem NAP Bizottságának az elnöke.


Prof. Dr. Janka Zoltán

1949-ben született, általános iskoláit Jászberényben végezte, 1968-ban a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. 1974-ben szerzett orvosdoktori diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Végzése után ezen egyetem (később Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem), majd a Szegedi Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikájának munkatársa, gyakornok, tanársegéd, adjunktus és docensi beosztásokban. 1993-tól 1998-ig az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, majd 1998-tól 2014. szeptember 28-ig a Pszichiátriai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, utána professzor, 2019-től ’professor emeritus’. Neurológiai és pszichiátriai szakvizsgával rendelkezik. 1985-ben lett kandidátus, 1996-ban habilitált, 2006-tól az MTA doktora. 1980–1982 között az ausztráliai Perth egyetemén végzett tudományos munkát. 1987-ben és 1991-ben svédországi és angliai tanulmányutakon vett részt. Kutatásai középpontjában a mentális zavarok biológiai hátterének és kezelésének molekuláris és farmakodinamikai vizsgálata áll. Előadásainak száma 1030, tudományos közleményeié 373, az ezekre számított kumulatív impakt faktor összege 534.924. Végzett PhD hallgatóinak száma 17. Tudományos munkásságát és oktatási tevékenységét több ösztöndíjjal, pályázati támogatással és kitüntetéssel ismerték el. Hallgatóktól összesen 15-ször kapott oktatói díjat, az Orvostudományi Kartól 4 alkalommal. Közleményeiért Medicina Nívódíjban, Hollós István Díjban, a Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle Legjobb Közleménye elismerésben, valamint kétszer Nyírő Gyula Nívódíjban részesült. 2007-ben Jászberény Város Díszpolgárává választották. Orvosi tevékenységéért 2009-ben Batthyány-Strattmann László Díjjal tüntették ki, 2012-ben pedig Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült. 2012-ben Kulka Frigyes Emlékérem és Jutalomdíj (oktatásért), 2014-ben Szent-Györgyi Albert Emlékérem és Jutalomdíj, 2017-ben Jancsó Miklós Emlékérem és Jutalomdíj (kutatásért) elismeréseket kapott az Orvostudományi Kartól. 2014-ben a Magyar Pszichiátriai Társaság Oláh Gusztáv Életmű Díjat, 2018-ban az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos Díjat, 2019-ben a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno-díjat adományozott számára. 2019-ben a Magyar Köztársasági Elnök Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesítette.


Prof. Dr. Kéri Szabolcs

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen (Szeged) szerzett általános orvosi diplomát, ahol 2006-ig a Pszichiátriai Klinika és az Élettani Intézet munkatársa volt, rezidenstől egyetemi docensig terjedő munkakörökben. 2002-2003 között a Karolinska Intézet (Stockholm) vendégkutatója. Pszichiáter (2000), az orvosi rehabilitáció szakorvosa (2008), kognitív-viselkedésterapeuta (Columbia University, 2012). Tudományos fokozatok és címek: PhD (1999), habilitáció (2006), az MTA doktora (2007), az Academia Europaea választott tagja (2010). 2006-2010-ig a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján osztályvezető docens, majd klinikai igazgatóhelyettes. 2008-tól megszakítás nélkül az Országos Pszichiátriai Központ (Semmelweis Egyetem), majd az utódjaként létrejött Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) referense és tudományos igazgatója, ugyanitt osztályvezető főorvos (2018-). 2011-2013 között a Rutgers University (USA) vendégprofesszora. Egyetemi tanár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kognitív Tudományi Tanszékén (2013-) és a Szegedi Tudományegyetemen (2010-). A BME Kognitív Pszichológia Doktori Iskola vezetője.


Prof. Dr. Réthelyi János

Dr. Réthelyi János a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikának egyetemi tanára és igazgatója, a pszichiátria, pszichoterápia és klinikai genetika szakorvosa. 1999-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1996-tól a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetben dolgozott Dr. Kopp Mária egyetemi tanár vezetése mellett, itt védte meg doktori disszertációját 2003-ban Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata címmel. 2003-tól a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikának a munkatársa, betegellátási feladatai mellett magyar, angol és német nyelven oktat. 2005-től Dr. Bitter István egyetemi tanárral és külföldi partnerekkel együttműködve pszichiátriai genetikai kutatásokat indított el, létrehozta a Klinika molekuláris pszichiátriai kutatócsoportját és laboratóriumát. 2014-2015-ben és 2017-től a Nemzeti Agykutatási Program MTA-SE Molekuláris Pszichiátriai Kutatócsoport vezetője. Érdeklődési területe a szkizofrénia, a bipoláris affektív zavar és a felnőtt-kori figyelemhiányos-hiperaktivitási zavar genetikai háttere, a gén-környezeti interakciók, valamint indukált pluripotens őssejt alapú központi idegrendszerei betegségmodellezés. 2006-ban Hollandiában, az Utrechti Egyetemen dolgozott ösztöndíjasként, 2012-2013 között a Salk Institute for Biological Studies (La Jolla, Kalifornia, USA) vendégkutatója volt. 63 tudományos közleménynek és több könyvfejezetnek a szerzője, egyebek mellett ő írta A pszichiátria magyar kézikönyve 5. és 6., kiadásában a pszichiátriai betegségek genetikai hátteréről szóló fejezetet.

Helyszín

Budapest Kongresszusi Központ
1123 Budapest, Jagelló út 1-3.

A helyszín Magyarország legnagyobb méretű konferenciaközpontja. A főváros budai oldalán, egy gyönyörű vadgesztenyefás park közepén található a Déli pályaudvar és az M1/M7 autópálya bevezető szakasza, valamint a MOM Park közelében.
A konferencia és a kiállítás a Központ termeiben kerül megrendezésre.

Megközelítés

A Budapest Kongresszusi Központ minden közlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.
A reptérről a Budapest Airport Minibusz szolgáltatásával, vagy taxival érhető el legegyszerűbben a Központ.
A vonattal utazóknak a Déli pályaudvarra való érkezést ajánljuk, ahonnan tömegközlekedéssel 10 percnyi távolságra van a helyszín.
Az autóval érkezők, a Jagelló út felől tudnak behajtani a Központ parkolójába.
Tömegközlekedéssel pedig a Széll Kálmán térről vagy a Móricz Zsigmond körtérről a 61-es és a 17-es villamossal lehet megközelíteni.

Annak érdekében, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság XXIII. Jubileumi Vándorgyűlése a ‘legzöldebb’ eseménnyé válhasson, igyekszünk jó példával szolgálni és a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hátra hagyni. Mivel a Budapest Kongresszusi Központ könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, nem szervezünk külön buszos transzfert és arra kérjük a résztvevőket, hogy Budapesten belül a tömegközlekedést használva érkezzenek a kongresszus helyszínére és a BKK járműveit használják az egyes hotelek és a kongresszus helyszíne között is.
Köszönjük az együttműködésüket!

Parkolás

A Novotel Budapest City Hotel a szállóvendégei részére kedvezményesen biztosít parkolási lehetőséget a szállodához tartozó parkolóban, illetve a BKK parkolójának a Novotel által üzemeltetett részében , melynek díja 2000,- Ft / autó / nap. A Vándorgyűlés nem a Novotelben lakó résztvevői számára a Kongresszusi Központnál a Jagelló utca felőli parkolóban van lehetőség a parkolásra, melynek díja 320,- Ft /autó / óra.

Étkezés

Reggeli a szobaárban
Kávészünetek a program szerint, valamint kedvezményes áron vásárolható ebéd január 23-án, 24-én.

Ruhatár

A rendezvény helyszínén ruhatár működik, melynek használata ingyenes és kötelező.

A rendezvény nyelve

magyar, angol

Partnereink

Fontos határidők

 • Absztrakt beadási határidő MEGHOSSZABBÍTVA: 2019. november 15.
 • Kedvezményes regisztrációs és fizetési határidő MEGHOSSZABBÍTVA: 2019. november 15.
 • Szállásfoglalás határideje: 2019. december 3.
 • Az online regisztráció lezárása: 2020. január 15.

Tisztelt Kollégák, kedves barátaink!

2020-ban 40 éves a Magyar Pszichiátriai Társaság. A jubileum nem csak visszatekintésre késztet minket. Lehetőséget kínál arra, hogy újra értékeljük helyünket, szerepünket az orvoslásban, átgondoljuk jelenünket és a jövő fejlődési lehetőségeit. A kongresszus szervezőiként ezért gondoltunk arra, hogy következő Vándorgyűlésünk vezető témája „Életutak a pszichiátriában” legyen. Az elmúlt negyven évben végig kísérhettük azt a folyamatot, ahogy az akkori politikai ellenszélben megalakult kis szakmai közösség, hogy nőtte ki magát napjainkra az egyik legnagyobb orvostársasággá, kongresszusaink, hogy fejlődtek a társszakmák figyelmét is felkeltő tudományos seregszemlévé. Az elmúlt negyven év kutatási eredményei a medicinában, óriási fejlődést hoztak a pszichiátriában is. A bővülő diagnosztikai eszköztár, az egyre célzottabb terápiás beavatkozást biztosító lehetőségek számos betegségről alkotott véleményünket változtatta meg. A gyógyítás középpontjába az életminőség megőrzése kerülhetett, pozitív irányba változtatva a mentális betegéggel élők életútját. A zárt ajtók mögötti szenvedést, az aktív élet lehetősége váltja fel, amiben aktív szerep és felelősség jut a gyógyító közösségek és a kliensek számára is. Az éves Vándorgyűlés lehetőséget ad arra, hogy összefoglaljuk tudásunkat saját magunk számára, egyben lehetőséget arra, hogy tudásunk felmutatása hozzájáruljon klienseinket és szakmánkat érintő tévhiteken alapuló stigmákból felépült fal lebontásához. A szakmai tudományos program témái áttekintik a mentális betegégek egész spektrumát, lehetőséget adnak a legfrissebb kutatási eredmények bemutatására, szakmai műhelyeink bemutatkozására. Az egészségügyi szakmai döntéshozókhoz eljutott több éves segélykiáltásunk, a következő néhány évben, az elmúlt négy évtized legnagyobb infrastrukturális fejlesztése kezdődik a pszichiátriai ellátásban. A mi felelősségünk, hogy ezt megtöltsük tartalommal, mutassuk meg tudásunkat, a pszichiátria lehetőségeit. Saját szakmai életútunk bemutatása hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre több fiatal szakember válassza hivatásának a mentális betegségek gyógyítását. Várunk mindenkit január végén Budapesten, kívánunk minden résztvevőnek sikeres tanácskozást, a társasági programokon kellemes találkozókat, hasznos időtöltést!


dr. Molnár Károly,
a MPT Elnöke

dr. Osváth Péter,
a Tudományos Bizottság Elnöke

A részvételi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A részvételi díjak az előző évhez képest nem változtak.

A regisztráció az orvostanhallgatóknak, illetve a 70 év feletti MPT tagoknak ingyenes.

Kedvezményes jelentkezési, (pályázati) és fizetési határidő:
2019. október 31.

Díj típusok 2019.11.15-ig
2020.01.15-ig 2020.01.16-tól és a helyszínen
MPT Tag 33 000 Ft 38 000 Ft 43 000 Ft
MPT tag nyugdíjas, MPT tag szakdolgozó 23 000 Ft 25 500 Ft 28 000 Ft
Nem MPT tag 43 000 Ft 48 000 Ft 53 000 Ft
**MPT tag rezidens, MPT tag PhD hallgató
(pszichiáter, pszichológus)
**16 500 Ft
50% kedvezményt tartalmaz
19 000 Ft
50% kedvezményt tartalmaz
21 500 Ft
50% kedvezményt tartalmaz
Kísérő 23 000 Ft 25 000 Ft 27 000 Ft
Napijegy 28 000 Ft

(A részvételi díj a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-t tartalmazza.)


**MPT tag Rezidens, MPT tag PhD hallgató (pszichiáter, pszichológus) INGYENESEN vehet részt a Vándorgyűlésen, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén:

 • 2019. október 31-ig a részvételi díj elengedését célzó pályázatot nyújt be (a pályázatot kérjük írásban az MPT Titkárságára küldeni az alábbi címek valamelyikére: mpt1@t-online.hu, vagy MPT Titkárság 1281 Budapest Pf. 41.)
 • 2019. október 31-ig absztraktot ad be és azt a Tudományos Bíráló Bizottság elfogadja
 • a 2018. évi és a 2019. évi tagdíja (megelőző és a folyó évi) rendezett.

Október 31. előtt, illetve október 31. után a fenti díjmentességre nem jogosult (absztraktot nem adott, be, illetve beadott absztraktját nem fogadták el) MPT Tag rezidens, MPT tag PhD hallgató 50 %-os díjkedvezményre jogosult a „normál” azaz kedvezményre nem jogosult MPT tagok részvételi díjához képest.

A részvételi díj tartalma

A részvételi díj (MPT tag ezen belül a nyugdíjas,a szakdolgozó,a rezidens,a PHD hallgató,az orvostanhallgató is, Nem MPT tag,) tartalmazza a kongresszuson és a kiállításon való részvételt, a program szerinti kávészüneteket, a kedvezményes étkezés (2400 Ft /fő/nap áron ebédvásárlás lehetőségét január 23-án, 24-én), a konferenciatáskát és névkitűzőt, a kiadványokat, illetve 1 fő regisztrált résztvevő részére a támogatott jegy megvételének lehetőségét – 3000 Ft/fő áron – a péntek esti fogadásra.

A kísérői részvételi díj tartalmazza a névkitűzőt, kávészüneteket, kedvezményes étkezés (2400 Ft/fő/nap áron ebédvásárlás lehetőségét január 23-án és 24-én), illetve 1 fő regisztrált résztvevő részére a támogatott jegy megvételének lehetőségét – 3000 Ft/fő áron – a péntek esti fogadásra, de nem jogosít az előadásokon való részvételre.

A napi jegy tartalmazza az adott napi részvételt a tudományos programon, névkitűzőt, kávészüneteket, kedvezményes étkezés (2400 Ft/fő/nap áron ebédvásárlás lehetőségét január 23-án és 24-én), illetve a programfüzetet.

Az ebéd (szűkített büféebéd, 1 vízzel, 1 kávéval) az online regisztrációs felületen előzetes regisztrációhoz és előre fizetéshez kötött, a helyszínen pedig a regisztrációban átvehető ebédjeggyel vehető igénybe. Az ebéd költségének a felét a konferencia költségvetése fedezi! Ebéd igényüket az online regisztrációs felületen kérjük legkésőbb 2019. december 3-ig jelezzék!

Általános fizetési feltételek

A részvételi díjak, ebédek, fogadás valamint a szállás költségének fizetése történhet biztonságos online hitelkártya elfogadással ezen a honlapon az online regisztrációs rendszeren belül, banki átutalással vagy készpénzzel a helyszínen (utóbbi csak a NEM kedvezményes regisztrációs díj esetében).

A szállás, a kedvezményes ebédek, a péntek esti fogadás csak ezek teljes költségének 2019. december 3-ig a konferencia számlájára történő befizetése ellenében garantált. Amennyiben a megadott határidőig a foglalni kívánt szállás, étkezés díja nem érkezik meg, illetve ezek írásos lemondása sem történt meg, a szolgáltatásokat automatikusan számlázzuk. Csoportos, azaz 10 fő feletti foglalások esetén a feltételek a foglalt szobamennyiség függvényében változhatnak. Kérjük, ilyen esetben keressék meg a Tensi képviselőit, a részletek egyeztetésére.

A díjak tartalmazzák a mindenkori ÁFA-t (szállásdíj esetében az IFA-t és a büféreggelit is). Kérjük, hogy a megjegyzésbe írja be: „a konferencián résztvevő neve” és a „Díjbekérő száma”
Az átutalás költségét nem áll módunkban átvállalni!

Online hitelkártya elfogadás: Bankkártyás fizetés esetén, a költségek forintban kerülnek levonásra.
A díjakat forintban az online rendszerből közvetlenül a bank oldalára jutva MasterCard, VISA és VISA Elektron kártyával fizetheti ki.
Tájékoztatjuk, hogy a megadott árak nem tartalmazzák a kártyás fizetés esetleges költségét.

Módosítás, lemondás és visszafizetés

A lemondást írásban kell megtenni!

Amennyiben a lemondás nem történik meg a szolgáltatásokat automatikusan számlázzuk!

A regisztrációs díjak esetében 2019. december 9-ig beérkezett írásos lemondások esetén a befizetett pénzösszeg teljes egészében visszautalásra kerül, azonban a 2019. december 9. után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.

A szállásköltség és az étkezések vonatkozásában a 2019. december 3-ig beérkezett lemondások esetén a befizetett pénzösszeg teljes egészében visszautalásra kerül. A 2019. december 3. után beérkezett lemondásokra nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett összeget.
Lemondás esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kongresszusi Titkársággal: mptinfo@tensi.hu

Regisztráció


Egyéni regisztráció az online rendszeren keresztül lehetséges.

Ha Ön MPT tag és az ehhez kapcsolódó, a rendezvényen érvényesíthető kedvezményeket igénybe kívánja venni, kérjük a regisztráció megkezdése előtt ellenőrizze, ha szükséges frissítse a tagnyilvántartásban szereplő adatait az MPT honlapján (www.mptpszichiatria.hu)!

• A "Jelentkezés és absztrakt beküldés" feliratra történő kattintás után RÖGTÖN a XXIII. Jubileumi Vándorgyűlés regisztrációs felületére jut. Itt kérjük, az összes menüpontot kitölteni (személyes adatok, előadás bejelentés, regisztrációs díj, kísérő, szállás, opcionális programok /ebédek, fogadás /, számlázás) és minden kért /kötelezően kitöltendő adatot megadni.

• A személyes adatlap kitöltése, a „jóváhagyás” gombra kattintás után a rendszer, az adatlapon megadott email címre visszaigazoló üzenetet küld. Ennek alapján, kérjük állítsa be és jegyezze meg jelszavát, mellyel a továbbiakban tudja folytatni a regisztrációt, illetve a későbbiek során ezzel tud belépni a rendszerbe. A fentiek miatt fontos, hogy mindenképpen érvényes e-mail címet szíveskedjen megadni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott email címhez csak egy személy, egyetlen regisztráció rendelhető!
Fontos: Amennyiben az MPT tagsághoz kapcsolódó kedvezményeket igénybe kívánja venni, kérjük az adatlapon a tagnyilvántartásban szereplővel megegyező adatokat megadni, mert a rendszer ennek alapján ellenőrzi az Ön kedvezményre való jogosultságát.

• A menüpontok közötti váltás egyszerűen a "Következő űrlap" gombra kattintással lehetséges. Amennyiben egy űrlapon lévő információt már jóváhagyott, a következő bejelentkezéskor már csak rá kell kattintani arra az űrlapra, melyen a megadott információkat módosítani szeretné.
A részvételi díjak kiválasztásakor a rendszer, a korábban megadott adatai alapján ellenőrzi a kedvezményekre való jogosultságot. Amennyiben Ön kedvezményes díjat jelölt be, de arra nem jogosult (nem tag, vagy nem rendezett a tagdíja) akkor a rendszer ezt jelzi Önnek.
Miután rendezte a tagságát, korábban beállított jelszavával ismét be tud lépni a rendszerbe és folytatni tudja a már megkezdett regisztrációt.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, a rendszerbe történő ismételt belépéskor válassza az „elfelejtett jelszó” menüpontot.

• Amennyiben a szállásköltséget szeretné valakivel megosztani, annyit kell tenni, hogy az űrlapon meg kell adni az illető szobatárs nevét, e-mail címét, és bepipálni, hogy a megosztott szobára eső költséget szeretné fizetni. Ebben az esetben a megjelölt szobatárs e-mailben egy kódot kap, így neki a szállásfoglalás űrlapon a „foglalás kóddal” lehetőséget kell választania, és befejeznie regisztrációját. (Tehát csak beregisztrált résztvevővel lehet az online rendszeren keresztül megosztani a szobaár költségét és arról hivatalos számlát kérni.)

• Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztráció törlését a Kongresszusi Titkárságon lehet kérvényezni.

• A regisztrációs díjak, a szállás és az étkezések akkor garantáltak, ha ezek összege, a megadott határidőig megérkezik a konferencia számlájára (további információ a Részvételi díjak menüpont alatt található).
Felhívjuk figyelmét, hogy csak személyes adatainak megadása nem minősül érvényes regisztrációnak.
Csoportos regisztrációra e-mailen keresztül van lehetőség. Kérjük, érdeklődjön az mptinfo@tensi.hu e-mail címen.

Absztraktok

A Kongresszus előadás-kivonatát szerkesztett kötetben, elektronikusan letölthető, kinyomtatható formában készítjük el.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kongresszus tudományos programjában csak előzetesen regisztrált, illetve részvételi díjat befizetett előadók szerepelhetnek.

Az absztraktok leadásának határideje MEGHOSSZABBÍTVA 2019. november 15-ig.

Beküldés feltételei

 • Az anyag Magyarországon még nem került publikálásra;
 • Informatív tartalmú;
 • A Kongresszuson legalább a szerzők egyike részt vesz;
 • Az előadó akadályoztatás esetén legkésőbb két nappal a prezentáció előtt írásos formában jelzi azt a Tudományos Szervező Bizottságnak. Amennyiben ez nem történik meg, tudomásul veszi, hogy a következő évi prezentációs lehetőséget a Tudományos Szervező Bizottság a szerzőktől megvonhatja.

Formai követelmények

 • a szerkesztőablakba beírt szöveg nem haladhatja meg a 2500 karaktert (a beírt szöveg a cím, a szerzők neve és munkahelye, valamint a kulcsszavak nélkül értendő);
 • kérjük a szerzők teljes (nem rövidített) nevét megadni!
 • a szerkesztőablak nem ad lehetőséget táblázat vagy ábra beillesztésére;
 • kérjük feltüntetni a szerző (k) teljes (nem rövidített, de titulus nélküli) nevét, majd a szerző munkahelyének nevét és helységnevét,
 • Kérjük, hogy konkrét gyógyszernév sem az absztrakt címében sem szövegében NE szerepeljen, csak a hatóanyag nemzetközi nevét lehet feltüntetni.

Az előadás-kivonatot csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az megfelel a beküldési feltételeknek és formai követelményeknek. A Tudományos Szervező Bizottság fenntartja a jogot, hogy a beküldött absztraktokat elbírálja, átírásra visszaküldje, vagy formájának módosítását kérje. A Bizottság nem fogad el előző években publikált anyagokat. Kutatási beszámolók kizárólag befejezett vizsgálatokat, és adatokat tartalmazó kivonatok esetén fogadhatók el.
Az előadás időtartama maximum 12 perc + 3 perc vitaidő. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vitaidő nem használható az előadás meghosszabbítására.

Az absztrakt beadáskor választható előadás típusok között megtalálhatók a szimpózium, kerekasztal, munkacsoport.
Ezek választása esetén kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat:

Szimpózium:
egy adott téma köré szervezett program, melyben 4-6 különálló, önálló absztrakttal rendelkező előadás szerepel. A szimpózium szervezőjétől kérjük, hogy adja meg nevét és a szimpózium címét, valamint a szimpóziumban szereplő előadókat és előadáscímeket.
A szimpózium program: a szimpóziumot annak szervezője jelenti be és tölti fel a rendszerbe a tervezett programot az előadókkal és a témával együtt
A szimpózium előadás: a szimpózium keretén belüli előadások közül az előadó által választott és általa feltöltött előadás

Kerekasztal: egy téma megbeszélésére szervezett program, mely több szakember részvételével zajlik. A kerekasztal témája egy absztraktban kerüljön feltöltésre, kérjük a szervezőt, hogy adja meg a kerekasztalban résztvevők nevét is.

Munkacsoport: egy téma, vagy stáb bemutatása, ahol a munkacsoport vezetője vázolja fel az adott témát, melynek megbeszélése a vezető moderálásával, a közönség aktív bevonásával történik. A munkacsoport témája egy absztraktban kerüljön feltöltésre, kérjük a vezetőjét, hogy adja meg a résztvevők nevét is.

A poszter 90 cm széles, és 120 cm magas lehet.
Kérjük, hogy a poszterek legalább egyik szerzője legyen a poszter mellett a szekció ideje alatt, és legalább 20 fénymásolatot hozzon magával.
A poszter állványokra ragasztással (blutack, kétoldalú ragasztó) lehet az anyagokat elhelyezni.

Interaktív hotel térkép >>

Az online regisztrációs felületen keresztül különböző szállás lehetőségek közül válogathatnak. A szállásfoglalás a teljes szállásköltség megadott határidőig,azaz december 3-ig történő befizetése esetén lesz garantált!

Kérjük, amennyiben szobáját szeretné megosztani, a jelentkezés során pontosan adja meg az előre egyeztetett szobatárs nevét. A Tensi szobatárs biztosítását nem vállalja.

Az alábbi szálláslehetőségek közül választhatnak

SZÁLLODA LEÍRÁS

Novotel Budapest City Hotel****

Novotel Budapest City Hotel****

1123 Budapest,
Alkotás u. 63-67.

A négycsillagos szálloda a festői hangulatú Gesztenyéskertben található, ahonnan a Belváros néhány perc alatt elérhető. A hotel szobáinak kényelme, tágassága, valamit kortárs dekorációja különleges érzéssel tölti el az üzleti és vakációzó vendéget egyaránt. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi.

Távolság: a szállodát egy zárt folyosó választja el a Budapesti Kongresszusi Központtól.
Parkolás: a szállóvendégek részére kedvezményes parkolási lehetőség az Alkotás utca felöli szállodai parkolóban, melynek díja 2.000.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj28 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj32 000 Ft

Bara Hotel***

Bara Hotel***

1118 Budapest,
Hegyalja u. 34-36.

A Hotel Bara a budai zöldövezetben, a Budapest Kongresszusi Központ közvetlen közelében található. A szálloda két szárnyban különböző típusú, és felszereltségű szobával várja vendégeit. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli

Távolság: kb. 800 m, gyalogosan 8-10 perc alatt érhető el a Kongresszusi Központ
Parkolás: a szálloda mélygarázsában kb. 3.100.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj17 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj18 000 Ft

Bara Hotel Junior**

 • Egyágyas szoba / éj16 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj17 000 Ft

Flamenco Hotel****

Flamenco Hotel****

1113 Budapest,
Tas vezér u. 3-7.

A Flamenco Hotel a Duna budai oldalán, a Feneketlen tó partján helyezkedik el. A szálloda előtti park kellemes, üde hangulatot és friss levegőt ad a környéknek. A szobákból csodálatos kilátás nyílik a környező Budai-hegyekre. A konferencia helyszíne villamossal könnyen megközelíthető. (A 61-es és 17-es villamosnak szinte a szálloda előtt van a megállója). Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi, úszómedence, szauna, fitnesz terem használata

Távolság: kb. 2 km, villamossal 10 perc alatt érhető el a Kongresszusi Központ
Parkolás: 2.200.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj20 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj23 000 Ft

Ibis Budapest Castle Hill***
(volt Hotel Buda)

Ibis Budapest Castle Hill***

1013 Budapest,
Krisztina krt. 41-43.

A Budai Vár lábánál elhelyezkedő, idén átalakított háromcsillagos szálloda modern dizájnnal várja vendégeit. Óváros, történelem, múlt és jelen, minden egy helyen. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi

Távolság: 2,5 km, villamossal kb. 10 perc alatt érhető el a Kongresszusi Központ
Parkolás: 2.200.- Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj22 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj25 000 Ft

Mediterran Hotel****

Mediterran Hotel****

1118 Budapest,
Budaörsi út 20/a.

A négycsillagos, családias kis hotel épületével majdnem szemben található a Budapest Kongresszusi Központ. A szálloda mediterrán hangulatú szobákkal, és étteremmel áll vendégei rendelkezésére. Az árban foglalt szolgáltatások: reggeli, wifi, szauna, jacuzzi

Távolság: kb. 500 m, gyalogosan 5 perc
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 3 100 Ft / autó / nap

 • Egyágyas szoba / éj25 000 Ft
 • Kétágyas szoba / éj30 000 Ft

A Vándorgyűlés elnöke

Molnár Károly

A Vándorgyűlés társelnöke

Balázs Judit

A Szervező Bizottság elnöke

Molnár Károly

A Szervező Bizottság tagjai

Balázs Judit
Osváth Péter
Purebl György
Szekeres György
Szendi István
Turjányi Katalin

A Szervező Bizottság címe:
Magyar Pszichiátriai Társaság
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A

A Tudományos Bizottság elnöke

Osváth Péter

A Tudományos Bizottság tiszteletbeli elnöke

Ostorharics-Horváth György

A Tudományos Bizottság tagjai

Bagdy György
Balázs Judit
Bitter István
Demetrovics Zsolt
Égerházi Anikó
Fekete Sándor
Harmatta János
Kálmán János
Kelemen Oguz
Kurimay Tamás
Mórotz Kenéz
Németh Attila
Pászthy Bea
Purebl György
Réthelyi János
Rihmer Zoltán
Szekeres György
Szendi István
Tényi Tamás
Vizi János

Kongresszusi titkárság

TENSI Kft.
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.

Egyéni regisztráció, absztrakt segítség nyújtás:
Magyari Katalin - +36 (1) 345 1537 - kmagyari@tensi.hu

Egyéni szállásfoglalás
Molnár Maya - +36 (1) 345 1507 - maya@tensi.hu

Céges regisztráció
Dézma Tímea - +36 (1) 345 1567 - tdezma@tensi.hu
Magyari Katalin - +36 (1) 345 1537 - kmagyari@tensi.hu
Molnár Maya - +36 (1) 345 1507 - maya@tensi.hu

Támogatás,kiállítás,szerződések
Jónák Éva - +36 (1) 345 1553 - ejonak@tensi.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
kongresszus szervezéssel kapcsolatos adatkezelésről

A "TENSI " Kft. (székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1., adószám: 10253175-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-062479, congress@tensi.hu, tel: 06-1-345-15-53, www.tensi-congress.hu, továbbiakban: TENSI) mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen Adatvédelmi tájékoztató olvasóját, az adatkezelő konferencia szervező weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek adatait kezeli (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során az adatvédelmi szabályzata rendelkezései alapján jár el. A TENSI az időközben módosulandó adatvédelemre vonatkozó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti a szabályzat, és az ennek alapján készült nyilatkozat megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a www.tensi.hu weboldalon, és papír alapon a székhelyén érhető el. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit a TENSI magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

A TENSI gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A TENSI az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a TENSI az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

A TENSI az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A TENSI törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

A TENSI célja annak biztosítása, hogy mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

A TENSI kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A TENSI tájékoztatja Önt, a következő adatkezelési tevékenységeiről:

név*

azonosítás

munkahely neve, címe

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolattartás

születési év

azonosítás

orvosi pecsétszám

azonosítás

ország

számlázáshoz, statisztikához szükséges adat

város

számlázáshoz szükséges adat

cím

számlázáshoz szükséges adat

telefonszám

kapcsolattartás

szoba igény

teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat, ennek alapján adunk szobalistát a szállodának

étkezési igények

a megfelelő étkezés biztosítása (ennek alapján tájékoztatjuk a vendéglátást biztosítót)

fizetési mód

számlázáshoz szükséges adat

számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*

számlázáshoz szükséges adat

Regisztráció dátuma* a rendszer rögzíti

teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges

regisztráció módja (internet, fax, email, levél)

statisztika

támogató megnevezése

azonosítás

A rendezvényhez kapcsolódó programokra, fakultativ étkezésekre történő jelentkezés nyilvántartása

az adott programok megszervezése miatt kell

- az adatkezelés célja: A TENSI Kft. jelen adatkezelésének célja: a 2020. január 22-25 között a Budapest Kongresszusi Központban, Budapest területén megtartandó MPT XXIII. Jubileumi Vándorgyűlés kapcsán a honlapon keresztül elérhető online regisztráció során gyűjtött adatoknak a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban rendezvénystatisztikai céllal történő felhasználása

- érintettek köre: minden természetes személy, aki személyes adatainak megadásával a konferenciára jelentkezik;

- az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez; a GDPR alkalmazásától kezdve az adatkezelés jogalapja a következő: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

- adatfeldolgozó adatai:

- az érintett személyes adatainak továbbítása: a szállodák, a vendéglátást biztosító cég, a rendezvény megrendelője (tudományos/szakmai) szervezője, támogatók (szponzorok) részére történik annak érdekében hogy a megfelelő tájékoztatást megadhassuk. Szálloda/szobalista; ételérzékenység/vendéglátást biztosító; szervező/statisztika; támogatók(szponzorok) egyeztetés miatt.(ennek esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.) az adatkezelés módja, folyamata: manuálisan, illetve elektronikusan a Molcomp rendszerrel,

A TENSI az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a jogairól. Önt megilleti:

• A tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő tájékoztatást adjon az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

• A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

• A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.

• Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a TENSI korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A TENSI a tájékoztatást írásban (ideértve az elektronikus utat is) nyújtja Ön felé, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadta.

• A tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Ön tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

• Hatósági, bírósági jogérvényesítés: Az Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, Ön panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A TENSI tájékoztatja Önt továbbá, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság 2020.évi XXIII. Jubileumi Vándorgyűlés résztvevői tudomásul veszik, hogy a rendezvényről fényképeket, készíthetnek a Tensi, valamint az engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más résztvevők, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a résztvevő a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Hang- és képfelvételt kizárólagosan csak a az adott rendezvény szakmai/Tudományos szervezőinek engedélyével készíthet a rendezvényről. Amennyiben a résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Tensi, valamint az engedélyben részesülő személyek a résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Tensi-vel szemben.

A résztvevő jogosult a rendezvényen fényképek készítésére. A résztvevő az általa készített fényképet nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő résztvevőket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Tensi kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a jelen tájékoztatóban nem kap választ, kérjük, küldje el a congress@tensi.hu e-mail címre.

Legfrissebb kongresszusok

  További rendezvények

  Hasznos linkek
  Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
  Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]
  Kongresszusi hírek

  A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XVIII. Vándorgyűlése2024.06.06.

  Időpont: 2024. szeptember 28. (szombat)

  Helyszín: Vakok Iskolája – Nádor Terem (1146 Budapest, Ajtósi Dürer

  Pszichiátriai Szakdolgozók XXIII Országos Kongresszusa2024.03.08.

  A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a SZTE Oktató Kórház a Pszichiátria osztály szeretettel meghívja a Pszichiátriai Szakdolgozók XXIII. Országos Kongresszusára.

   

  Időpont:

  Újratöltött Pszichoterápiás Hétvége 20242024.03.07.

  Kedves Érdeklődők,

  A Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület 18. alkalommal rendezi meg az újratöltött Pszichoterápiás Hétvégét.  A programról

  További hírek